Suopursu

Gallträskin länsipuolella Pohjoisen Suontien, Eteläisen Suotien ja Oppilaskodintien rajaamana sijaitseva Träskmossen oli 7000 vuotta sitten Litorinameren merenlahtea. Suo on muodostunut lahden kurouduttua järveksi ja järven myöhemmin umpeenkasvettua. Suon kokonaispinta on noin 4,5 hehtaaria. Suoalue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla vuonna 1988. Suolle pääsee mm. Gallträskin rannalta sekä Oppilaskodin ja Eteläisen Suontien risteyksestä.

Erityishuomiot

Alueella saa marjastaa sekä sienestää.

Suojelualueen rauhoitusmääräyksien mukaan koirien ulkoiluttaminen alueella on kielletty. Suoluonto on erittäin herkkä. Koirien virtsa ja ulosteet toimivat lannoitteina ja niillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia suon kasvillisuuteen.

Alueen suojelupäätös on tehty vuonna 1988, jolloin maastopyöräily ei ollut yhtä suosittu, kun se on tänä päivänä. Näin ollen alueen suojelumääräyksiin ei silloin ole katsottu aiheelliseksi sisällyttää pyöräilykieltoa. Koska pyöräily kuitenkin saattaa vahingoittaa maastoa tai vaikuttaa epäedullisesti alueen kasvillisuuteen, tulisi sitä alueella välttää.

Löydät lisätietoa Träskmossenin alueesta tämän linkin kautta.