Suopursu

Kauniaisten kaupungin omistamien metsäalueiden pinta-ala on 158 hehtaaria, josta suojelualueita sekä erityisen suojeltavia luontotyyppejä noin 24 hehtaaria. Suurin yhtenäinen suojelualue on Kasavuoren luonnonsuojelualue, noin 15 ha.

Alueet hoidetaan erillisten hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisesti. Nämä ovat myös osaa kaupungin luonnonhoitosuunnitelmaa vuosille 2022-2031. Suunnitelmat ovat kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen, eli yhdyskuntavaliokunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymiä.