Av de 158 hektar skogsområden som är i Grankulla stads ägo är 24 hektar naturskyddsområden samt områden med skyddade naturtyper. Det största enhetliga skyddsområdet är Kasabergets naturskyddsområde som sträcker sig över ett 15 hektar stort område.

Dessa områden sköts i enlighet med enskilda skötsel och användningsplaner som godkänts av samhällstekniska utskottet samt Nylands NTM-central. Dessa planerna kommer från och med år 2022 att ingå även i stadens stadens naturskötselplan för åren 2022-2031.