För att främja barns och ungas välfärd har olika projekt, åtgärder och utvecklingsmål sammanställts i Grankulla stads gemensamma ekosystem för välfärd. Målen är vuxna som orkar och sådan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning som passar för barn. Dessutom ska de verksamhetssätt som stöder delaktighet förstärkas. Sammanställningen har utarbetats i samarbete med personalen inom småbarnspedagogiken och grundskolorna.