Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on erilaiset hankkeet, toimet sekä kehitystavoitteet koottu yhteiseen Kauniaisten hyvinvoinnin ekosysteemiin. Tavoitteena on jaksavat aikuiset, lapsikuntoinen varhaiskasvatus, esiopetus ja peruskoulu sekä inkluusiota tukevien toimintatapojen vahvistaminen. Koontia on rakennettu yhdessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja peruskoulun henkilöstön kanssa.