Institutet för hälsa och välfärd genomför en undersökning som kallas FinLapset. Syftet med undersökningen är att producera information om hälsan och välbefinnandet samt faktorer som är sammankopplade med dessa bland barn, ungdomar och barnfamiljer. Dessutom producerar undersökningen information om användningen av tjänster.

Målet för uppföljningen är barn och ungdomar samt deras familjer i hela landet. Enkäten FinLapset (tidigare LTH-undersökningen) genomförs vart fjärde år. Uppgifter samlas in om bebisar och 4-åriga barn inklusive familjer.

Mer information om undersökningen: Enkäten FinLapset, på finska

Du får information om det sammanlagda resultatet från Grankulla, Högfors, Vichtis och Sjundeå via länkarna nedan.