Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa FinLapset – tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa palvelujen käytöstä.

Seurannan kohteena ovat koko maan lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. FinLapset-kyselytutkimus (ent. LTH-tutkimus) toteutetaan joka neljäs vuosi. Tiedonkeruu kohdistuu vauvoihin ja 4-vuotiaisiin lapsiin perheineen.

Lisätietoa tutkimuksesta: FinLapset-kyselytutkimus

Finlapset -tutkimuksen tuloksiin Kauniaisten, Karkkilan, Vihdin ja Siuntion yhteistulosten osalta pääset tutustumaan alta.