Motionerna finns tillgängliga på den här sidan tills de konstateras vara slutbehandlade och ännu två år efter det.

18.3.2024
Erbjuda musiklek som en del av annan småbarnspedagogisk verksamhet i de kommunala daghemslokalerna
Under beredning

12.2.2024
Jämförelse av kostnaderna i stadens driftsekonomidel med kostnaderna hos en kontrollgrupp av kommuner
Under beredning

13.11.2023
Digitalisering av arkivet med lokalhistoriskt material
Beslut 18.3.2024

13.11.2023
Skriva en 60-årshistorik om den finska samskolan i Grankulla och dess fortsatta skolverksamhet
Beslut 18.3.2024

23.10.2023
Rotation av skolbyggnaderna mellan användarna
Beslut 18.3.2024

23.10.2023
Lönsamhetsjämförelse i fråga om fullmäktiges, stadsstyrelsens och utskottens beslutsfattande och alternativen som berör besluten
Beslut 18.3.2024

19.6.2023
Slopa hundförbudet på Grankulla begravningsplats och Träskmossens myrområde
Beslut 12.2.2024

20.3.2023
Bygga en kioskbyggnad vid Gallträsks strand
Under beredning

20.3.2023
Utöka antalet parkeringsplatser vid hälsostationen
Beslut 12.2.2024

20.3.2023
Förbättra löneförvaltningen
Beslut 18.3.2024

13.2.2023
Trafiksäkerheten längs Stationsvägen på sträckan Bredavägen-Banstigen-Tunnelvägen
Beslut 19.6.2023

13.2.2023
Uppdatera bidragsprocessen för idrottsföreningar
Beslut 18.3.2024

14.11.2022
Gratis användning av fullmäktigesalen i stadshuset för icke-vinstdrivande lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer
Beslut 13.2.2023

10.10.2022
Utreda köpet av fastigheten 235-1-25-1 av Oy Teboil Ab
Beslut 20.3.2023

19.9.2022
Tillsättande av en platsfördelningskommitté för valet av förtroendevalda
Beslut 13.2.2023

20.6.2022
Stresstest för att utreda investeringsförmågan under kommande år
Beslut 13.2.2023

14.2.2022
Klubbverksamhet för barn över två år
Beslut 20.3.2023

20.12.2021
Göra Magistervägen till byväg
Beslut 14.11.2022

20.12.2021
Låsbar glascontainer eller motsvarande till torget som matplats för snabbmatsbilarnas kunder
Beslut 19.12.2022

20.12.2021
Sänka farten för cyklister på gång- och cykelleden i Stationsvägens backe och/eller skaffa trafikljus till korsningen mellan Banstigen och Stationsvägen
Beslut 21.3.2022

20.12.2021
Beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av stadsplaner
Beslut 13.2.2023

20.9.2021
Motionsredskap till Thurmansparken
Beslut 21.3.2022

20.9.2021
Anläggning av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan
Beslut 25.4.2022

20.9.2021
Plantera in kräftor i Gallträsk
Beslut 14.2.2022

17.5.2021
Göra Stockmanns ruiner mer tillgängliga och lättare att hitta
Beslut 21.3.2022

17.5.2021
100 euros motions- och fritidssedel till alla barn och ungdomar i Grankulla i åldern 6–17 år
Beslut 20.3.2023

1.2.2021
Byggandet av en konstisbana
Beslut 18.3.2024

1.2.2021
Planläggningen gällande tomt 11, kvarter 49 i 4:e stadsdelen, Brandkårsvägen 9
Beslut 20.3.2023

1.2.2021
Coronasäkra arrangemang i kommunalvalet
Beslut 21.3.2022

1.2.2021
Förbättring av nyttjandet av Kasaberget om vintrarna
Beslut 20.3.2023

21.9.2020
Omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk
Beslut 21.3.2022

24.2.2020
Renovering av radhusen på Jarl Hemmers gränd som ägs av staden
Beslut 20.3.2023

16.9.2019
Helhetsplan för bostäderna och tomten vid Jarl Hemmers gränd 1
Beslut 18.3.2024

15.10.2018
Utvecklandet och användningen av sandplanen vid Magistervägen
Beslut 21.3.2022

17.9.2018
Byggande av en lekpark vid hörnet av Juusvägen och Trädgårdsvägen
Beslut 21.3.2022

17.9.2018
Byggande av en näridrottspark i Thurmansparken
Beslut 21.3.2022

Uppdaterad 19.3.2024