Stadsfullmäktige har 35 ledamöter, vilka representerar fem politiska grupperingar (Saml och KD hör till samma gruppering). Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt för det strategiska beslutfattandet och är det högsta beslutande organet. Fullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020

Mötestidtabell

(måndagar kl. 19.00 ifall inte annat anges)

2024
12.2
18.3
20.5
17.6
……….
16.9
11.11
16.12

2025
10.2
17.3
12.5
9.6

Uppdaterad 13.2.2024

Sammanträdena är offentliga och de hålls i stadshuset

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Stadsfullmäktige 2021–2025

Presidium 2023–2024

Ordförande: Tapani Ala-Reinikka, Saml
I vice ordförande: Stefan Stenberg, SFP
II vice ordförande: Juha Pesonen, Gröna

Fullmäktigegruppernas ordförande

SFP: Fredrik Waselius
Saml + KD: Satu Mollgren
Gröna: Suvi Kiesiläinen
Sannf: Taisto Miettinen
SDP: Minna Aitola

Fullmäktigeledamöter

SFP (15)

Fullmäktigeledamot Bo-Christer Björk
Bo-Christer Björk

Fullmäktigeledamot Nina Colliander-Nyman
Nina Colliander-Nyman

Fullmäktigeledamot Johanna Hammarberg
Johanna Hammarberg

Fullmäktigeledamot Johan Johansson
Johan Johansson

Fullmäktigeledamot Jessica Lerche
Jessica Lerche

Fullmäktigeledamot Patrik Limnell
Patrik Limnell

Fullmäktigeledamot Gunilla Löfstedt-Söderholn
Gunilla Löfstedt-Söderholm

Fullmäktigeledamot Patrick Nysten
Patrick Nysten

Fullmäktigeledamot Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi

Fullmäktigeledamot Konsta Saarela
Konsta Saarela

Fullmäktigeledamot Camilla Sederholm
Camilla Sederholm

Fullmäktigeledamot Stefan Stenberg
Stefan Stenberg

Fullmäktigeledamot Lotta Vaenerberg
Lotta Vaenerberg

Fullmäktigeledamot Fredrik Waselius
Fredrik Waselius

Fullmäktigeledamot Susanna Westermarck
Susanna Westermarck

Saml (12)

Fullmäktigeledamot Tapani Ala-Reinikka
Tapani Ala-Reinikka

Fullmäktigeledamot Lauri Ant-Wuorinen
Lauri Ant-Wuorinen

Fullmäktigeledamot Ritva Häyrinen-Immonen
Ritva Häyrinen-Immonen


Matti Kauppila

Fullmäktigeledamot Tuula Lehmuskoski
Tuula Lehmuskoski

Fullmäktigeledamot Satu Mollgren
Satu Mollgren

Fullmäktigeledamot Risto Palojoki
Risto Palojoki

Fullmäktigeledamot Tiina Rintamäki-Ovaska
Tiina Rintamäki-Ovaska

Fullmäktigeledamot Mikko J. Salminen
Mikko J. Salminen

Fullmäktigeledamot Binga Tupamäki
Binga Tupamäki

Fullmäktigeledamot Sami Villa
Sami Villa

Fullmäktigeledamot Virva Wahlstedt
Virva Wahlstedt

Gröna (4)

Fullmäktigeledamot Suvi Kiesiläinen
Suvi Kiesiläinen

Fullmäktigeledamot Saana Nuutinen
Saana Nuutinen

Fullmäktigeledamot Juha Pesonen
Juha Pesonen

Fullmäktigeledamot Lulu Waselius
Lulu Waselius

Sannf (2)

Fullmäktigeledamot, bild saknas
Jarkko Huttunen

Fullmäktigeledamot Taisto Miettinen
Taisto Miettinen

KD (1)

Fullmäktigeledamot Pauli Tuohioja
Pauli Tuohioja

SDP (1)

Fullmäktigeledamot Minna Aitola
Minna Aitola

Ungdomsfullmäktiges representant
Freja Ehnholm (ersättare Iiris Vihonen)

Sekreterare
förvaltningsdirektör Hanna Ormio
tfn 040 637 3683

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)

Ersättare

(enligt fullmäktigegrupp och i inträdesordning)

SFP
Sofia Stolt
Dahham Bahaeddin Sjamsaddin
Harriet Francis-Ehnholm
Christel Lamberg-Allardt
Pia-Lisa Sundell
Sonja Hammarén
Christoffer Lindqvist
Emilia Lassenius
Martin Uunila
Pia Rinne
Veronica Fellman
Andraé Holmberg
Viktor Grandell
Jens Tegengren
Casimir Mangs

Saml + KD
Heikki Kurkela
Hanna-Riikka Myllymäki
Sari Mutka
Lasse Laurikainen
Riina Plosila
Pekka Oksanen
Petteri Törnberg
Harri Fagerlund
Jaakko Nevanlinna
Markku Rähmönen
Ulla Laitinen
Ville Aro
Mustafa Orhan

Gröna
Vesa Helkkula
Sonja Ahtiainen
Margit Peltovirta
Peter Kanerva

Sannf
Petri Lehtinen
Matti Soirinsuo

SDP
Erkki Karimaa
Tapani Jääskeläinen