Aloitteet ovat nähtävillä tällä sivulla kunnes niitä todetaan loppuun käsitellyiksi ja sen jälkeen vielä kaksi vuotta.

18.3.2024
Musiikkileikkitoiminnan aloittaminen Kauniaisten kunnallisten päiväkotien tiloissa osana muuta päiväkotitoimintaa
Valmistelussa

12.2.2024
Kaupungin käyttötalouden kulujen vertailua verrokkikuntiin
Valmistelussa

13.11.2023
Paikallishistoriallista materiaalia sisältävän arkiston digitalisoiminen
Päätös 18.3.2024

13.11.2023
Kauniaisten suomalaisen yhteiskoulun ja sen toiminnan jatko-opinahjoista 60-vuotishistoriikin kirjoittaminen
Päätös 18.3.2024

23.10.2023
Koulurakennusten kierrättäminen
Päätös 18.3.2024

23.10.2023
Valtuuston, kaupunginhallituksen ja valiokuntien päätöksentekoa ja päätöksiä koskevien vaihtoehtojen
Päätös 18.3.2024

19.6.2023
Koirakieltojen poistaminen Kauniaisten hautausmaalta ja Träskmossenin suoalueelta
Päätös 12.2.2024

20.3.2023
Kioskirakennuksen rakentaminen Gallträskin rannalle
Valmistelussa

20.3.2023
Terveysaseman paikoituspaikkojen lisääminen
Päätös 12.2.2024

20.3.2023
Palkkahallinnon kehittäminen
Päätös 18.3.2024

13.2.2023
Liikenneturvallisuus Asemantiellä osuudella Bredantie-Ratapolku-Tunnelintie
Päätös 19.6.2023

13.2.2023
Liikuntaseurojen avustusprosessin saattaminen ajan tasalle
Päätös 18.3.2024

14.11.2022
Kaupungintalon valtuustosalin käyttö ilmaista paikallisille yhdistyksille, järjestöille ja vastaaville toimijoille
Päätös 13.2.2023

10.10.2022
Selvittää kiinteistön 235-1-25-1 hankkimista Oy Teboil Ab:lta
Päätös 20.3.2023

19.9.2022
Paikkajakotoimikunnan nimeäminen luottamushenkilövalintoja varten
Päätös 13.2.2023

20.6.2022
Stressitesti, tulevien vuosien investointikyvyn selvittäminen
Päätös 13.2.2023

14.2.2022
Kerhotoiminta 2-vuotta täyttäneille lapsille
Päätös 20.3.2023

20.12.2021
Kylätiekokeilu Maisterintielle
Päätös 14.11.2022

20.12.2021
Lasikontin tai vastaavan hankkiminen torialueelle ruoka-autojen asiakkaille
Päätös 19.12.2022

20.12.2021
Pyöräilijöiden vauhdin laskeminen Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ojauksen hankkiminen Ratapolun ja Asematien risteykseen
Päätös 21.3.2022

20.12.2021
Senioriasuntojen kasvavan tarpeen huomioiminen valmisteilla olevissa asemakaavoissa
Päätös 13.2.2023

20.9.2021
Kuntoilutelineet Thurmaninpuistoon
Päätös 21.3.2022

20.9.2021
Valaistuksen rakentaminen Suokrouvintien ja kuntoradan välille
Päätös 25.4.2022

20.9.2021
Rapujen istuttaminen Gallträskiin
Päätös 14.2.2022

17.5.2021
Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
Päätös 21.3.2022

17.5.2021
100 euron liikunta- ja harrastussetelin kustannuksia ja toteuttamiskelpoisuutta kaikille Kauniaisten 6–17-vuotialle lapsille ja nuorille
Päätös 20.3.2023

1.2.2021
Tekojääradan rakentaminen
Päätös 18.3.2024

1.2.2021
Kaavoitus tontilla 11, 4. kaupunginosa, kortteli 49, Palokunnantie 9
Päätös 20.3.2023

1.2.2021
Koronaturvalliset järjestelyt kuntavaaleissa
Päätös 21.3.2022

1.2.2021
Kasavuoren talvikäytön parantaminen
Päätös 20.3.2023

21.9.2020
Pukukoppia Gallträskin uimalaiturin viereen
Päätös 21.3.2022

24.2.2020
Kaupungin omistamien Jarl Hemmerinkujan rivitalojen kunnostaminen asunto kerrallaan
Päätös 20.3.2023

16.9.2019
Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerin kuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta
Päätös 18.3.2024

15.10.2018
Maisterintien hiekkakentän kehittäminen
Päätös 21.3.2022

17.9.2018
Leikkipuiston rakentaminen Juusintien ja Puutarhatien kulmaan
Päätös 21.3.2022

17.9.2018
Lähiliikuntapuiston rakentaminen Thurmaninpuistoon
Päätös 21.3.2022

Päivitetty 19.3.2024