Aloitteet ovat nähtävillä tällä sivulla kunnes niitä todetaan loppuun käsitellyiksi ja sen jälkeen vielä kaksi vuotta.

19.6.2023
Koirakieltojen poistaminen Kauniaisten hautausmaalta ja Träskmossenin suoalueelta
Valmistelussa

20.3.2023
Kioskirakennuksen rakentaminen Gallträskin rannalle
Valmistelussa

20.3.2023
Terveysaseman paikoituspaikkojen lisääminen
Valmistelussa

20.3.2023
Palkkahallinnon kehittäminen
Valmistelussa

13.2.2023
Liikenneturvallisuus Asemantiellä osuudella Bredantie-Ratapolku-Tunnelintie
Päätös 19.6.2023

13.2.2023
Liikuntaseurojen avustusprosessin saattaminen ajan tasalle
Valmistelussa

14.11.2022
Kaupungintalon valtuustosalin käyttö ilmaista paikallisille yhdistyksille, järjestöille ja vastaaville toimijoille
Päätös 13.2.2023

10.10.2022
Selvittää kiinteistön 235-1-25-1 hankkimista Oy Teboil Ab:lta
Päätös 20.3.2023

19.9.2022
Paikkajakotoimikunnan nimeäminen luottamushenkilövalintoja varten
Päätös 13.2.2023

20.6.2022
Stressitesti, tulevien vuosien investointikyvyn selvittäminen
Päätös 13.2.2023

14.2.2022
Kerhotoiminta 2-vuotta täyttäneille lapsille
Päätös 20.3.2023

20.12.2021
Kylätiekokeilu Maisterintielle
Päätös 14.11.2022

20.12.2021
Lasikontin tai vastaavan hankkiminen torialueelle ruoka-autojen asiakkaille
Päätös 19.12.2022

20.12.2021
Pyöräilijöiden vauhdin laskeminen Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ojauksen hankkiminen Ratapolun ja Asematien risteykseen
Päätös 21.3.2022

20.12.2021
Senioriasuntojen kasvavan tarpeen huomioiminen valmisteilla olevissa asemakaavoissa
Päätös 13.2.2023

20.9.2021
Kuntoilutelineet Thurmaninpuistoon
Päätös 21.3.2022

20.9.2021
Valaistuksen rakentaminen Suokrouvintien ja kuntoradan välille
Päätös 25.4.2022

20.9.2021
Rapujen istuttaminen Gallträskiin
Päätös 14.2.2022

20.9.2021
Hidasteita Kirkkotielle ja vieraspaikkojen lisääminen
Päätös 20.12.2021

14.6.2021
Lisää vihreyttä keskusta-aukiolle
Päätös 20.9.2021

14.6.2021
Pride-liikkeen juhlistaminen Helsinki Pride-viikolla
Päätös 20.9.2021

17.5.2021
Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
Päätös 21.3.2022

17.5.2021
100 euron liikunta- ja harrastussetelin kustannuksia ja toteuttamiskelpoisuutta kaikille Kauniaisten 6–17-vuotialle lapsille ja nuorille
Päätös 20.3.2023

1.2.2021
Tekojääradan rakentaminen
Valmistelussa

1.2.2021
Liikenteen ja valunnan parantaminen Palokunnankujalla
Päätös 17.5.2021

1.2.2021
Kaavoitus tontilla 11, 4. kaupunginosa, kortteli 49, Palokunnantie 9
Päätös 20.3.2023

1.2.2021
Koronaturvalliset järjestelyt kuntavaaleissa
Päätös 21.3.2022

1.2.2021
Kasavuoren talvikäytön parantaminen
Päätös 20.3.2023

14.12.2020
Bredantien ja Bredanportin risteysalueen valaistuksen parantaminen
Päätös 17.5.2021

16.11.2020
Jalankulun ja pyöräilyn parantaminen Bredantieltä Bredanportille
Päätös 17.5.2021

16.11.2020
Turunväylän meluaidan jatkaminen Koivuhovin aseman kohdalla
Päätös 17.5.2021

21.9.2020
Pukukoppia Gallträskin uimalaiturin viereen
Päätös 21.3.2022

15.6.2020
Ostoskeskuksen julkisivun ulkonäköongelman käsitteleminen
Päätös 1.2.2021

24.2.2020
Kaupungin omistamien Jarl Hemmerinkujan rivitalojen kunnostaminen asunto kerrallaan
Päätös 20.3.2023

16.12.2019
Raja maankäyttösopimuksen solmimiselle (350 m2)
Päätös 17.5.2021

11.11.2019
Kiertotalouden periaatteiden soveltaminen Kauniaisten kaupungin kaavoituksessa ja maankäytössä
Päätös 15.3.2021

16.9.2019
Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerin kuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta
Valmistelussa

16.9.2019
Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen parantaminen
Päätös 15.3.2021

13.5.2019
Tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle
Päätös 15.3.2021

12.11.2018
Rautatieaseman käytön selvittäminen
Päätös 15.3.2021

12.11.2018
Sähköautoja kotihoidossa
Päätös 15.3.2021

15.10.2018
Maisterintien hiekkakentän kehittäminen
Päätös 21.3.2022

17.9.2018
Leikkipuiston rakentaminen Juusintien ja Puutarhatien kulmaan
Päätös 21.3.2022

17.9.2018
Lähiliikuntapuiston rakentaminen Thurmaninpuistoon
Päätös 21.3.2022

Päivitetty 22.6.2023