Motionerna finns tillgängliga på den här sidan tills de konstateras vara slutbehandlade och ännu två år efter det.

14.11.2022
Gratis användning av fullmäktigesalen i stadshuset för icke-vinstdrivande lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer
Under beredning

10.10.2022
Utreda köpet av fastigheten 235-1-25-1 av Oy Teboil Ab
Under beredning

19.9.2022
Tillsättande av en platsfördelningskommitté för valet av förtroendevalda
Under beredning

20.6.2022
Stresstest för att utreda investeringsförmågan under kommande år
Under beredning

14.2.2022
Klubbverksamhet för barn över två år
Under beredning

20.12.2021
Göra Magistervägen till byväg
Beslut 14.11.2022

20.12.2021
Låsbar glascontainer eller motsvarande till torget som matplats för snabbmatsbilarnas kunder
Under beredning

20.12.2021
Sänka farten för cyklister på gång- och cykelleden i Stationsvägens backe och/eller skaffa trafikljus till korsningen mellan Banstigen och Stationsvägen
Beslut 21.3.2022

20.12.2021
Beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av stadsplaner
Under beredning

20.9.2021
Motionsredskap till Thurmansparken
Beslut 21.3.2022

20.9.2021
Anläggning av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan
Beslut 25.4.2022

20.9.2021
Plantera in kräftor i Gallträsk
Beslut 14.2.2022

20.9.2021
Farthinder till Kyrkovägen och anläggning av fler gästplatser
Beslut 20.12.2021

14.6.2021
Göra torget i centrum grönare
Beslut 20.9.2021

14.6.2021
Uppmärksamma priderörelsen under Helsinki Pride-veckan
Beslut 20.9.2021

17.5.2021
Göra Stockmanns ruiner mer tillgängliga och lättare att hitta
Beslut 21.3.2022

17.5.2021
100 euros motions- och fritidssedel till alla barn och ungdomar i Grankulla i åldern 6–17 år
Under beredning

1.2.2021
Byggandet av en konstisbana
Under beredning

1.2.2021
Förbättring av trafiken och avrinningen vid Brandkårsgränden
Beslut 17.5.2021

1.2.2021
Planläggningen gällande tomt 11, kvarter 49 i 4:e stadsdelen, Brandkårsvägen 9
Under beredning

1.2.2021
Coronasäkra arrangemang i kommunalvalet
Beslut 21.3.2022

1.2.2021
Förbättring av nyttjandet av Kasaberget om vintrarna
Under beredning

14.12.2020
Förbättring av belysningen vid korsningen mellan Bredavägen och Bredaporten
Beslut 17.5.2021

16.11.2020
Förbättring av gång- och cykeltrafiken från Bredavägen till Bredaporten
Beslut 17.5.2021

16.11.2020
Förlänga Åbolededens bullerstängsel vid Björkgårds station
Beslut 17.5.2021

21.9.2020
Omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk
Beslut 21.3.2022

15.6.2020
Behandling av problemet med utseendet på köpcentrets fasad
Beslut 1.2.2021

11.5.2020
Enhetliga e-postadresser för Grankulla stads anställda
Beslut 16.11.2020

11.5.2020
Skjuta upp ibruktagandet av Apotti åtminstone till 2022 och under tiden bedöma situationen på nytt
Beslut 16.11.2020

23.3.2020
Boendeparkering för invånarna i Grankulla
Beslut 16.11.2020

24.2.2020
Renovering av radhusen på Jarl Hemmers gränd som ägs av staden
Under beredning

24.2.2020
Anläggning av korttidsparkeringsplatser längs med Kasabergsvägen
Beslut 15.6.2020

16.12.2019
Gräns för att ingå markanvändningsavtal vid 350 m2
Beslut 17.5.2021

11.11.2019
Tillämpning av principerna om cirkulär ekonomi inom planläggningen och markanvändningen i staden
Beslut 15.3.2021

16.9.2019
Helhetsplan för bostäderna och tomten vid Jarl Hemmers gränd 1
Under beredning

16.9.2019
Förbättrad användningsgrad för stadens fastigheter
Beslut 15.3.2021

16.9.2019
Parkeringsövervakningen i Grankulla
Beslut 16.11.2020

13.5.2019
Ändamålsenliga utrymmen för ungdomsverksamheten
Beslut 15.3.2021

12.11.2018
Utreda användningsändamål för järnvägsstationen
Beslut 15.3.2021

12.11.2018
Elbilar inom hemvården
Beslut 15.3.2021

15.10.2018
Utvecklandet och användningen av sandplanen vid Magistervägen
Beslut 21.3.2022

17.9.2018
Byggande av en lekpark vid hörnet av Juusvägen och Trädgårdsvägen
Beslut 21.3.2022

17.9.2018
Byggande av en näridrottspark i Thurmansparken
Beslut 21.3.2022

Uppdaterad 18.11.2022