Anmälan och kursavgifter

Anmälningen är bindande och förutsätter betalning av kursavgift. För tillfället kan kursavgiften inte betalas i samband med webbanmälningen.

Den som anmäler sig till en kurs samtycker till att kursen vid behov kan ändras från närundervisning till distansundervisning. En sådan ändring ger inte kursdeltagaren rätt till återbetalning av kursavgiften. Din plats på kursen är personlig. Om vi inte får tillräckligt många anmälda så sänder vi ingen räkning och kursen ordnas inte. Vänligen läs våra betalningsvillkor och villkoren för att ta tillbaka sin anmälan.

Betald kursavgift returneras inte. Faktura skickas hem tidigast efter den första kursdagen. Kortkurser kan faktureras redan innan kursen börjar.

Kursen kan också betalas med ePassi eller Smartum-saldo i samband med anmälan via webben. Med Smartum-mobilbetalning kan man betala i kansliet.

Annullering av anmälan

Annullering bör göras till kansliet tfn 050 411 6404 (obs! vi tar inte emot annulleringar lämnade i telefonsvararen), eller med e-post mikaela.heinonen@kauniainen.fi, inte till läraren.

– Annullering av kurs måste göras senast sju dagar förrän kursen börjar. Efter det fakturerar vi hela kursavgiften.

Nedsatt kursavgift

Arbetslösa, anhörigvårdare, invaliditetspensionärer och flyktingar får 50 % rabatt genom att visa intyg om sin situation senast dagen som kursen börjar. Efter detta berättigar intyget inte till rabatt. Situationen måste bevisas i början av varje termin.

De anhörigvårdare som har ikraftvarande avtal om stöd för anhörigvård med Grankulla stad kan delta gratis i gruppgymnastik.

Studerande eller elever som studerar i Grankulla får 50 % rabatt ifall kursen räknas till godo i de formella studierna.

De avgiftsbelagda kurserna i finska och svenska är gratis ifall kursen finns i invandrarens integrationsplan.

Nedsättning beviljas inte i kurser som ordnas till engångsavgifter, självkostnadspris (M/U) eller kurser i matlagning.

Kaikukortet

Med Kaikukortet kan man kostnadsfritt delta i normalkurs utbudet, ej M/U- eller matlagnings kurser. Kaikukortet är avsett för personer som på grund av sin strama ekonomiska situation annars inte har möjlighet att använda medborgarinstitutets tjänster. Stadens socialtjänster, ungdomstjänster och Grani Närhjälp delar ut kortet till sina kunder enligt fri prövning. Kaikukortets innehavare ska visa upp kortet i kansliet innan kursen börjar.