Vad är Kaikukortet?

Kultur är för alla, men alla har inte råd att köpa biljetter till exempel till museer, teatrar eller konserter. Grankulla stad har tagit i bruk Kaikukortet, vars syfte är att ge barnfamiljer, unga och vuxna med ekonomiska svårigheter bättre möjligheter att njuta av konst och kultur.

Med Kaikukortet kan man skaffa en kostnadsfri entrébiljett till olika kulturevenemang i Grankulla och i de övriga Kaikukort-områdena. Kortet är personligt och det kostar ingenting. Kortet är i kraft i ett år från det datum då du får det.

Vem kan få Kaikukortet?

  • Du är klient hos socialtjänsterna inom Västra Nylands välfärdsområde (till exempel vuxensocialarbete, sociala tjänster som stöder integrationen, tjänster för personer med funktionsnedsättning) och om du inte har råd att köpa inträdesbiljetter.
  • Du är minst 16 år gammal.

Var får man Kaikukortet?

Fråga efter Kaikukortet av din egen kontaktperson inom socialservicen.

Var kan man använda Kaikukortet?

I Grankulla: – Grankulla musikfest.
– På vissa av evenemangen som arrangeras på Nya Paviljongen 
– Du kan också använda Kaikukortet för att gå kurser på Grankulla medborgarinstitut

Arrangörer av kulturevenemang som medverkar meddelar på sina webbplatser till vilka evenemang du kan få biljetter med kortet. Du kan också ringa arrangören och fråga vad som ingår då du har kortet.

Så skaffar du en inträdesbiljett eller kursplats med Kaikukortet:

Med Kaikukortet skaffar du inträdesbiljetten vid arrangörens egen biljettförsäljning. Visa upp ditt kort och meddela kortets nummer när du skaffar biljetten. Du kan inte köpa biljetter i webbutiken med Kaikukortet.

Kom ihåg att du måste betala en serviceavgift om du köper biljetten via en kommersiell biljettförmedlare som Lippupiste, trots att själva biljetten är avgiftsfri Du kan oftast också få en biljett direkt från de flesta arrangörer av kulturevenemang. Då tillkommer ingen serviceavgift.

Om du vill delta i en kurs på medborgarinstitutet ska du anmäla dig på förhand på vanligt sätt och dessutom besöka institutets kansli (Norra Mossavägen 5 A) för att visa ditt personliga Kaikukort innan kursen börjar. Mer information om anmälan finns på medborgarinstitutets webbplats

Antalet biljetter och kurser du kan få med kortet kan vara begränsat.

Ta med dig ditt Kaikukort

Ta med dig ditt Kaikukort då du går på kulturevenemanget eller kursen. Personalen kan be att få se ditt Kaikukort och ditt ID-bevis.

Biljetter också för barn

Om du har barn under 16 år i familjen kan du med kortet skaffa biljetter också till dem då ni går tillsammans på ett evenemang. Som mor- eller farförälder kan du också skaffa gratis biljetter till dina barnbarn då ni går tillsammans på ett evenemang. Barnen kan dock inte delta i kurser på medborgarinstitutet tillsammans med dig.

Kaikukortet för organisationer

Olika social- och hälsovårdsenheter som delar ut Kaikukortet har själva ett kort till sitt förfogande. En anställd kan med kortet för organisation skaffa en gratisbiljett till sig själv genom att ordna ett smågruppsbesök för en eller flera kunder som har kortet.  Dessutom kan de anställda använda kortet för organisationer för att skaffa gratisbiljett åt sig själv och sina klienter under 16 år som är i en svår ekonomisk situation genom att ordna smågruppsbesök för dem. Klienter under 16 år har inte egna Kaikukort, eftersom kortets åldersgräns är 16 år.

Kaikukortti för organisationer kan inte användas till kursutbudet vid medborgarinstitutet.

Är du intresserad av att delta i ett evenemang tillsammans med en smågrupp eller på tu man hand med en anställd? Fråga då en anställd vid en organisation som delar ut kortet Kaikukortti om hen vill göra dig sällskap på evenemanget.  

Fribiljett för ledsagare

Den som är ledsagare eller assistent till en klient som använder Kaikukortet får fritt inträde till evenemanget. Detta gäller t.ex. den som assisterar t.ex. en person med funktionsnedsättning, den som ledsagar en synskadad person eller den som assisterar en utvecklingsstörd person. Som tolkar räknas bl.a. teckenspråkstolkar, skrivtolkar och taltolkar.

Innehavaren av Kaikukortet skaffar biljett för sin assistent eller tolk samtidigt med sin egen biljett. 

Bekanta dig också med utbudet inom andra områden

Med Kaikukortet kan du också skaffa biljett till kulturevenemang inom andra områden (t.ex. Esbo): www.esbo.fi/sv/Kaikukortti.

Du kan bekanta dig med Kaikukorttiutbudet närmare på webbplatsen Kultur för alla på adressen kulttuuriakaikille.fi > Info om Kaikukortti.

Besök Finlands Nationalgalleris museer

Finlands Nationalgalleri erbjuder fritt inträde till sina museer, dvs. KiasmaAteneum och Konstmuseet Sinebrychoff, för dig som har Kaikukortet.