Medborgarinstitutet Petra byggnaden

Norra Mossavägen 5 A,
02700 Grankulla

Medborgarinstitutets uppgift är att främja ett kontinuerligt, livslångt lärande, fritidssysselsättningar, självutveckling och psykisk tillväxt. Medborgarinstitutet ordnar utbildning i olika ämnen med aktiva och toleranta kommuninvånare som mål. Institutet är en konkurrenskraftig, tvåspråkig och mångsidig läroinrättning som föregår sin tid. Medborgarinstitutet är en finländsk design-produkt, som förhindrar utstötning och erbjuder bildande aktiviteter alla kan delta i.

Parkering

Parkering på Petras gård enligt anvisningarna. Eftersom det finns begränsat med parkeringsplatsern på gården vid Petra, rekommenderar vi parkering utanför bollhallen som finns på ett avstånd av 150 m från Petra.
Parkering på Norra Mossavägen och på grannhusets tomt är förbjuden.

Kontakta oss

Medborgarinstitutet

Norra Mossavägen 5 A – Kansliet öppet måndag–fredag kl. 9–15

Organisation
Medborgarinstitutet

Mikaela Heinonen

Byråföreståndare
Organisation
Medborgarinstitutet

Leena Nurmi

Planeringsansvarig lärare
Organisation
Medborgarinstitutet

Ursula Koivunen

Idrottsinstruktör
Organisation
Medborgarinstitutet