På nedre våningen finns två barngrupper för 3-5 åringar, dvs. Fårtickor och Guldkremlor. Det finns tre fostringsansvariga i båda barngrupperna

– Vi betonar självständighet, inkludering och hållbar miljöfostran i vår verksamhet

– Vi värdesätter en respektfull kommunikation och hjälper barnen behärska goda sociala färdigheter.

–  Vi satsar på att skapa en trygg och naturlig miljö där barnen kan växa och utvecklas.

– Närvarande vuxna är alltid beredda att stöda barnen utgående från individuella behov och handleda barnen i den meningsfulla vardagen.  

tfn 050 382 7675