Tillbaka till aktuellt
29.2.2024 | Miljö

Vi ordnade det första Loppis på stadshuset -evenemanget i slutet av sommaren 2023. Responsen från höstens evenemang har varit mycket positiv, och ämnet har ansetts vara viktigt. Målet med loppis-evenemangen är att främja hållbar utveckling och hjälpa Grankulla på vägen mot klimatneutralitet fram till 2030.  

Som stad vill vi främja hållbara levnadssätt och uppmuntra invånarna till återvinning, och därför ordnar vi nu under våren tre loppisar!

Växthusgasutsläppen från konsumtion stora i Grankulla

Grankulla har undersökt de växthusgasutsläpp som invånarna orsakar med sin konsumtion. Beräkningen genomfördes som en del av KULMA-projektet, där konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp beräknades för år 2022. Förutom Grankulla deltog 19 andra kommuner i projektet.  

Växthusgasutsläppen från konsumtionen i Grankulla var totalt 8,49 ton CO2-ekv per invånare år 2022. Enligt Sitras undersökning bör det globala hållbarhetsmålet vara cirka 2,5 ton CO2-ekv per person före 2030 och endast cirka 0,7 ton före 2050. Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar energianvändning, byggande, transport, mat och inköp av varor och tjänster. Speciellt inköp av varor och tjänster var högst i Grankulla bland jämförelsekommunerna. 

Delta i vårens loppisar och minska konsumtionens koldioxidavtryck 

Genom att köpa varor som är återvunna och att sälja dina gamla prylar kan du märkbart minska det egna koldioxidavtrycket. Så boka ett eget försäljningsbord på loppisen eller kom och gör hållbara inköp.  

För varje loppis erbjuder vi nästan 30 gratis försäljningsbord, och vi marknadsför evenemangen både på stadens webbplats och sociala medier. Vårens loppisevenemang är: 

Vi uppmanar dig som deltar att ta sig till stadshuset på ett hållbart sätt, till exempel genom samåkning eller med kollektivtrafiken. Samåkning är inte bara ett bekvämt alternativ utan också ett mer hållbart val för miljön. Låt oss visa exempel och tillsammans visa att små handlingar kan leda till stora förändringar!