Takaisin ajankohtaisiin
29.2.2024 | Ympäristö

Ensimmäinen kaupungintalon kirppis -tapahtuma järjestettiin loppukesästä 2023. Syksyn tapahtumista saatu palaute on ollut erittäin positiivista, ja aihetta on pidetty tärkeänä. Kirppistapahtumien tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja auttaa Kauniaista kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.  

Kaupunkina haluamme edistää kestäviä elämäntapoja ja kannustaa asukkaita kierrätykseen, ja siksi järjestämme jälleen tänä keväänä kolme kirppistä! 

Kulutuksen kasvihuonepäästöt suuria Kauniaisissa 

Kauniainen on selvittänyt kauniaislaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöjä. Laskenta toteutettiin osana KULMA-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022. Kauniaisten lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa.  

Kauniaisten kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,49 tonnia CO2-ekv asukasta kohden. Sitran selvityksen mukaan, globaalisti kestävän tavoitetason tulisi olla noin 2,5 tonnia CO2-ekv henkeä kohden vuoteen 2030 mennessä ja 2050 mennessä vain noin 0,7 tonnia. Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Erityisesti tavaroiden ja palveluiden hankinnat olivat Kauniaisissa vertailukuntien korkeimmat.  

Osallistu kevään kirppiksiin ja vähennä kulutuksen hiilijalanjälkeä 

Tavaran hankinta kierrätettynä ja sen kiertoon laittaminen voi vähentää omaa kulutuksen hiilijalanjälkeä huomattavasti. Varaa siis oma myyntipöytä kirpparilta tai tule tekemään kestäviä hankintoja.  

Jokaisessa kirppiksessä on varattavissa lähes 30 maksutonta myyntipöytää, ja markkinoimme tapahtumia verkkosivujen lisäksi kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Kevään kirppistapahtumat ovat seuraavat: 

Kannustamme niin myyjiä kuin asiakkaitakin saapumaan paikalle kestävästi liikkuen, esimerkiksi kimppakyydeillä tai joukkoliikenteellä. Yhteiskuljetus on paitsi kätevä vaihtoehto myös ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu. Näytetään esimerkkiä ja osoitetaan yhdessä, että pienet teot voivat johtaa suuriin muutoksiin!