Tillbaka till aktuellt
28.5.2024 | Kultur
Villa Junghans,
Leagränden 4,
02700 Grankulla

Grankulla stads kulturtjänster erbjuder ett arbetsrum på Villa Junghans för lokala kulturprojekt. Lokala kulturaktörer kan ansöka om för att få använda rummet för hösten 2024 och våren 2025. Rummet kan användas som arbetsrum eller ateljé.

Arbetsrumsbidraget beviljas privatpersoner som är permanent bosatta i Grankulla. Bidraget beviljas för kulturverksamhet som stämmer överens med Grankulla stads värderingar och främjar uppnåendet av de strategiska målen. Vid beviljandet av bidraget bedöms kvaliteten och omfattningen av sökandens verksamhet.  

Ansökningstiden börjar på torsdagen 30.5.2024 och tar slut på måndagen 24.6.2024 kl. 16.00.

Hör av er med frågor om understödet fram till 19.6.2024. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansökan

Ansök om bidraget via Webropol blanketter eller med docx/pdf-blanketten. Du hittar dem nere på sidan. Du kan även få en utprintad blankett från stadshuset.

Adressen till Villa Junghans är Leagränden 4, 02700 Grankulla. Ansökningstiden börjar på torsdagen 30.5.2024 och tar slut på måndagen 24.6.2024 kl. 16.00. Välfärdsutskottet fattar beslutet om konstnärsrummets användning på sitt möte 14.8.2024.

Beviljandet av bidraget förutsätter att sökanden lämnar in en ansökan. Ansökan med bilagor måste komma till stadens registratur inom ansökningstiden. Försenade ansökningar kommer inte att behandlas. Vid beviljandet av bidraget bedöms kvaliteten och omfattningen av sökandens verksamhet.

Vi uppmuntrar individer av alla kön och könsidentiteter, samt personer från olika minoritetsgrupper, att ansöka oavsett faktorer som sökarens etniska bakgrund, eventuella funktionshinder, religion eller ålder. Tyvärr är rummet inte tillgängligt för personer med fyskisk funktionsnedsättning.

Villa Junghans

Huset används främst som de lokala seniorföreningarnas hus och samlingsplats. Det hyrs också ut för möten, seminarium och festtillställningar. På andra våningen finns Grankulla musikfests kontorsutrymme samt ett ca. 20 kvadratmeter stort rum som har varit tomt sedan kultur- och fritidstjänsternas administration flyttade till stadshuset i början av 2023.

Huset är gammalt och rummet finns på den andra våningen. Det finns endast trappor till våningen. Detta betyder att konstnärsrummet inte tillgängligt för en person med fysisk funktionsnedsättning. Bilder finns under rubriken Fotografier av utrymmet.

 

Fotografier av utrymmet
På bilden ser man dörren till balkongen. Rummet är vitt.
Dörren till den större balkongen.

 

På bilden ser man hur stort rummet är. Väggarna är ljusröda och golvet är gjort av trä.
Rummets storlek.
På bilden ser man dörren till den andra balkongen. Solen lyser igenom fönstret. Dörr- och fönsterkarmarna är vita och väggarna ljusröda och golvet är gjort av trä.
Dörren till den lilla balkongen.
På bilden är en gammal vit kakelugn och en dörren ut till Junghans från rummet.
Gammal kakelugn och dörren till Junghans.

 

Trapporna upp till rummet.
Trapporna upp till rummet.
Utsikten från den stora balkongen till den mindre.
Utsikten från den stora balkongen till den mindre.