Villa Junghans är en villa från 1910-talet som ägs av Grankulla stad. Huset används främst som de lokala föreningarnas hus och samlingsplats. Villa Junghans Gamla sida lämpar sig för småskaliga tillställningar. I tillbyggnaden som kallas Nya sidan ryms 150 personer. På nya sidan finns en sal, en vestibul och ett kök. I salen finns ett elpiano.

Villa Junghans nya sida hyrs ut fredagar och lördagar. Mötesrummen på gamla sidan går att hyra på vardagar och veckoslut då de inte är upptagna av den regelbundna verksamhet som finns i huset, enligt kulturtjänsternas övervägande. 

Adress:
Villa Junghans
Leagränden 4
02700 Grankulla

I bokningssystemet kan du se på bokningsläget för idrotts- , fest- och möteslokaler samt skolornas och daghemmens festsalar i realtid.

Uthyrning

Salen i Villa Junghans nya sida och utrymmena på den gamla villans sida hyrs ut för fester, möten och andra liknande tillställningar. Det finns ingen ordinarie cateringservice eller vaktmästare i lokalen, och därför ligger ansvaret för arrangemangen och serveringen alltid på arrangörerna. Detsamma gäller städningen efter tillställningarna.

Information & uthyrning: elina.pynnonen@grankulla.fi

Obs! Kulturutskottet beslöt 5.5.2021 §33 att foga in en städavgift i priset på Villa Junghans vid nya bokningar då hyreskostnaderna stiger med 120€/kväll.

Preliminära bokningar gäller 60 dagar. Bokningar bekräftas via e-post till adress:
elina.pynnonen@grankulla.fi

Prislista

NYA SIDAN – fredag och lördag

Normalpris
Dagshyra720 €
Förberedelser kvällen innan (fre)100 €
Mötes användning100 €
Rabatterat pris
Dagshyra360 €
Förberedelser kvällen innan (fre)50 €
Mötes användning50 €
Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

GAMLA SIDAN

MÖTEN på vardagar
Normal pris20 € / h
Rabatterat pris 10 € / h
Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

FESTER på veckoslut

Normal pris
Fest dagshyra300 €
Förberedelser kvällen innan (fre)50 €
Rabatterat pris
Fest dagshyra150 €
Förberedelser kvällen innan (fre)25 €
Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Kontakta oss

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet