Leagränden 4
02700 Grankulla

Villa Junghans är en villa från 1910-talet som ägs av Grankulla stad. Huset används främst som de lokala föreningarnas hus och samlingsplats. Villa Junghans Gamla sida lämpar sig för småskaliga tillställningar. I tillbyggnaden som kallas Nya sidan ryms 150 personer. På nya sidan finns en sal, en vestibul och ett kök. I salen finns ett elpiano.

Villa Junghans nya sida hyrs ut fredagar och lördagar. Mötesrummen på gamla sidan går att hyra på vardagar och veckoslut då de inte är upptagna av den regelbundna verksamhet som finns i huset, enligt kulturtjänsternas övervägande. 

Fotografier

Uthyrning

Salen i Villa Junghans nya sida och utrymmena på den gamla villans sida hyrs ut för fester, möten och andra liknande tillställningar. Det finns ingen ordinarie cateringservice eller vaktmästare i lokalen, och därför ligger ansvaret för arrangemangen och serveringen alltid på arrangörerna. Detsamma gäller städningen efter tillställningarna.

Preliminära bokningar gäller 60 dagar.
Bokningar bekräftas via e-post till adress: elina.pynnonen@grankulla.fi

Ankomst och tillgänglighet

Leagränden 4
02700 Grankulla

I samband med fester och evenemang är det tillåtet att parkera på de
markerade platserna på villans asfalterade övre gård samt på sandplanen vid Junghansgränden. Om två olika evenemang hålls samtidigt på villans nya och gamla sida ska den övre gården användas av hyresgästen på nya sidan medan gården med sandyta används av hyresgästen på gamla sidan.

Tillgänglig ingång till Villa Junghans från innergården. Det finns tillgänglig toalett på nya sidan.

Besökarantal

På grund av brandsäkerheten är den absoluta övre gränsen för
personer som får vistas i lokalen 150 personer.

Annat viktigt

Privata eller offentliga tillfällen med biljettförsäljning är inte tillåtna.

Hyresgästen ska vara minst 21 år gammal och närvarande vid evenemanget.
Hyresgästen ska garantera staden tillträde till lokalen också under
evenemanget.

Prislista

Nya sidan – fredag och lördag

Normal pris

Dagshyra 720€
Förberedelser kvällen innan (fre) 100€
Mötes användning 100€

 

Rabatterat pris

Dagshyra 360€
Förberedelser kvällen innan (fre) 50€
Mötes användning 50€

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Gamla sidan – möten på vardagar
Normal pris 20€ / h
Rabatterat pris 10€ / h

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Gamla sidan – fester på veckoslutet

Normal pris

Fest dagshyra 300€
Förberedelser kvällen innan (fre) 50€

 

Rabatterat pris

Fest dagshyra 150€
Förberedelser kvällen innan (fre) 25€

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Prislista från och med 1.8.2024

Nya sidan – fredag och lördag

Normal pris

Dagshyra 980 €
Förberedelser kvällen innan (fre) 200 €
Mötes användning 100 €

 

Rabatterat pris

Dagshyra 490 €
Förberedelser kvällen innan (fre) 100 €
Mötes användning 50 €

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Gamla sidan – möten på vardagar
Normal pris 30€ / h
Rabatterat pris 15€ / h

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Gamla sidan – fester på veckoslutet

Normal pris

Fest dagshyra 400 €
Förberedelser kvällen innan (fre) 100 €

 

Rabatterat pris

Fest dagshyra 200 €
Förberedelser kvällen innan (fre) 50 €

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Annan viktig information
  • Pensionärsorganisationer i Grankulla får använda Junghans och ungdomsgårdens lokaler kostnadsfritt på vardagar.
  • Grankulla musikfest får använda de lokaler som välfärdsutskottet förvaltar kostnadsfrittunder musikfestivalen.
  • Villa Junghans är kostnadsfritt för musikföreningar som är registrerade i Grankulla

Kontakta oss

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet