Tillbaka till aktuellt
12.6.2023 | Kultur
Villa Junghans. En gul villa i Grankulla. Det är stentrappor upp till en rund ingång med stora fönster.

Ny understödsform till lokala kulturaktörer – konstnärsrummet på Villa Junghans 

Grankulla stads kulturtjänster vill erbjuda ett arbetsrum på Villa Junghans för lokala kulturprojekt. Villa Junghans ligger på adressen Leagränden 4 och huset används av lokala seniorföreningar och hyrs ut för möten, seminarier och festevenemang.

I husets övrevåning finns Grankullas musikfests kontor och där finns även ett rum på cirka 20 kvadratmeter som har varit tomt sedan kultur- och fritidsavdelningens administration flyttade till stadshuset i början av 2023. Lokala kulturaktörer kan ansöka om att använda rummet under hösten 2023 och våren 2024. Rummet kan användas som arbetsutrymme eller ateljé. 

Arbetsrumsbidraget beviljas privatpersoner som är permanent bosatta i Grankulla. Bidraget beviljas för kulturverksamhet som stämmer överens med Grankulla stads värderingar och främjar uppnåendet av de strategiska målen. Beviljandet av bidraget förutsätter att sökanden lämnar in en ansökan. Ansökan med bilagor måste komma till stadens registratur inom ansökningstiden. Försenade ansökningar kommer inte att behandlas. Vid beviljandet av bidraget bedöms kvaliteten och omfattningen av sökandens verksamhet.  

Vi uppmuntrar individer av alla kön och könsidentiteter, samt personer från olika minoritetsgrupper, att ansöka oavsett faktorer som sökarens etniska bakgrund, eventuella funktionshinder, religion eller ålder.
Dock måste vi tyvärr berätta att på grund av att huset är gammalt och rummet finns på den andra våningen är det inte tillgängligt för en person med fysisk funktionsnedsättning. Det finns endast trappor.
Bilder på rummet och trapporna finns längst ner i artikeln.

Arbetsrumsbidraget söks med hjälp av denna elektroniska blankett eller en blanketten nedanför. Ansökningstiden börjar den 12 juni och slutar den 31 juli 2023 kl. 16.00. Välfärdsutskottet fattar beslutet om fördelningen av konstnärsrummet 30.8.2023. 

Hör av er med frågor om understödet till Cecilia McMullen fram till 29.6.2023.
cecilia.mcmullen@grankulla.fi eller 0505599580

På bilden ser man dörren till balkongen. Rummet är vitt.
Dörren till den större balkongen.
På bilden ser man hur stort rummet är. Väggarna är ljusröda och golvet är gjort av trä.
Rummets storlek.
På bilden ser man dörren till den andra balkongen. Solen lyser igenom fönstret. Dörr- och fönsterkarmarna är vita och väggarna ljusröda och golvet är gjort av trä.
Dörren till den lilla balkongen.
På bilden är en gammal vit kakelugn och en dörren ut till Junghans från rummet.
Gammal kakelugn och dörren till Junghans.
Trapporna upp till rummet.
Trapporna upp till rummet.
Utsikten från den stora balkongen till den mindre.
Vyen från den stora balkongen till den lilla.