Tillbaka till aktuellt
13.10.2021 | Miljö

Grankulla har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035. För detta har staden gjort upp en resurssmart färdplan som sträcker sig fram tills dess och som innehåller de viktigaste åtgärderna för att staden ska bli klimatneutral. I denna publikationsserie presenterar vi allmän info om stadens klimatneutralitetsarbete samt aktuella eller redan genomförda klimatgåtgärder. Varje del i serien behandlar ett tema.

Tema 3: Kolsänkor och kolbindning 

Grönområden spelar en viktig roll i Grankullas klimatarbete, både i att anpassa sig till klimatförändringarna och för att bromsa dem. Grönområden spelar också en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden. För anpassningen till klimatförändringen fungerar grönområden så att de till exempel jämnar ut temperaturen och förhindrar att stadsområden värms upp för mycket under sommaren. Vegetationen spelar också en viktig roll för dagvattenhanteringen, vilket blir allt viktigare när kraftiga regn blir vanligare. 

Cirka 8 % av Grankullas regionala klimatutsläpp lagras i områdets vegetation och jordmån. De mest betydande kollagren ligger i skogsområden och skyddade områden, särskilt torvmarker. Av Grankullas areal består 29 % av rekreationsområden och skyddade områden.  

Ett växande kollager kallas för en kolsänka. Kollagren ökar särskilt i skogar då vegetationen binder kol, och skogsområden fungerar då både som kollager och som viktiga kolsänkor. 

Den största delen av kollagren lagras i jorden, som står för cirka 66 % av kollagren. Cirka 34 % av kollagren är lagrade i vegetation som finns ovanför marken. Det mesta av ökningen i kollagren sker i träd genom deras årliga tillväxt. Trädens tillväxt står för cirka 81 % av ökningen av områdets kollager. Motsvarande siffra för jordmånen är cirka 19 %. 

Grönområden är också viktiga för människors välbefinnande och hälsa. Vistelse i naturen minskar stress, lugnar ner och ökar kreativiteten, koncentrationsförmågan och välbefinnandet. Forskning visar också att vistelse i natur kan öka motståndskraften och främja återhämtning från sjukdomar och operationer. 

Dagens utmaning:

Fortsätt stadens talko ”Tusen träd” och plantera flera träd på din gård. Bygg ett instekthotell eller fjärilsbar färdigt till nästa år. 

#hiilineutraaligrani #klimatneutralagrani #tuhannenpuuntalkoot #talkottusentrad #pelastapörriäinen #perhosbaari #insekthotell