Takaisin ajankohtaisiin
13.10.2021 | Ympäristö

Kauniaisten tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessäTätä varten kaupunki on tehnyt siihen asti ulottuvan resurssiviisauden tiekartan, joka sisältää merkittävimmät toimet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Tässä julkaisusarjassa esittelemme kaupungin hiilineutraalisuustyöhön liittyvää infoa sekä jo toteutuneita tai käynnissä olevia ilmastotoimenpiteitä. Jokainen julkaisu käsittelee yhden teeman.

Teema 3: Hiilinielut ja hiilensidonta

Viheralueet toimivat tärkeässä roolissa Kauniaisten ilmastotyössä, niin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kuin sen hillinnässäkin. Viheralueilla on myös tärkeä tehtävä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökulmasta viheralueet toimivat esimerkiksi lämpötilojen tasaajina ja ehkäisevät kaupunkialueen kuumentumista kesäaikaan. Myös hulevesien hallinnassa kasvillisuudella on merkittävä rooli, mikä muuttuu yhä tärkeämmäksi, kun rankkasateet yleistyvät.   
Kauniaisten alueellisista ilmastopäästöistä noin 8 % sitoutuu alueen kasvillisuuteen ja maaperään. Kaupunkialueen merkittävimmät hiilivarastot sijaitsevat metsä- ja suojelualueilla, etenkin turvemailla. Kauniaisten pinta-alasta virkistys- ja suojelualueita on 29 %.  

Kasvavaa hiilivarastoa kutsutaan hiilinieluksi. Hiilivarasto kasvaa erityisesti metsissä hiilen sitoutuessa kasvillisuuteen, joten metsäalueet toimivat hiilivarastojen lisäksi tärkeinä hiilinieluina.  

Hiilivarastoista merkittävin osuus on varastoituneena maaperään, jonka osuus vastaa noin 66 % varastoista. Maanpäälliseen kasvillisuuteen on sitoutunut noin 34 % hiilivarastosta. Hiilivarastojen kasvusta valtaosa tapahtuu puissa, niiden vuotuisen kasvun kautta. Puiden kasvu vastaa noin 81 % alueen hiilivarastojen kasvusta. Maaperän nieluvaikutus on noin 19 %. 

Viheralueilla on merkitystä myös ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Luontoympäristö esimerkiksi rauhoittaa ja vähentää stressiä, lisää luovuutta ja tarkkaavaisuuskykyä ja lisää ihmisten kokemaa hyvinvointia sekä tutkimusten mukaan voi lisätä vastustuskykyä ja edistää sairauksista ja leikkauksista toipumista. 

Postauksen haaste:

Jatka tuhannen puun talkoot ja istuta lisää puita omalle tontille. Rakenna ensi kesäksi valmiiksi hyönteishotelli tai perhosbaari. 

#hiilineutraaligrani #klimatneutralagrani #tuhannenpuuntalkoot #talkottusentrad #pelastapörriäinen #perhosbaari