Takaisin ajankohtaisiin
6.9.2021 | Ympäristö

Kauniaisten tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Tätä varten kaupunki on tehnyt siihen asti ulottuvan resurssiviisauden tiekartan, joka sisältää merkittävimmät toimet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Tässä julkaisusarjassa esittelemme kaupungin hiilineutraalisuustyöhön liittyvää infoa sekä jo toteutuneita tai käynnissä olevia ilmastotoimenpiteitä. Jokainen julkaisu käsittelee yhden teeman.

Teema 1: Kasvihuonepäästöt vuonna 2020

Vuonna 2020 Kauniaisten alueen ilmastopäästöt vähentyivät 14 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Tulokseen vaikutti erityisesti liikenteen päästöjen vähentyminen pandemian takia (-10 %). Koronavuoden vaikutusta muiden sektoreiden tapauksessa on vaikeampi tunnistaa muiden tekijöiden joukosta. Liikenteen ohella päästöjä vähensi erityisesti kivihiilen käytön vähentyminen kaukolämmön tuotannossa. Energian kulutus vähentyi myös lämpimän säävuoden takia. Sähkön kulutuksesta aiheutuvat päästöt Kauniaisissa ovat laskeneet jo pidemmän aikaa valtakunnallisen sähkön päästökertoimen pienentymisen myötä. 
 
Kauniaisten ilmastopäästöt lasketaan osana seudun kasvihuonekaasujen seurantaa, jonka HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) laskee vuosittain. Vuonna 2020 seudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuoteen 2019 verrattuna noin 11 prosenttia ja olivat yhteensä 4,18 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv).  

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen seuranta sisältää alueen sisällä syntyneet ilmastopäästöt ja energiantuotannon päästöt, mutta ei epäsuoria, kulutukseen liittyviä ilmastopäästöjä, jotka syntyvät alueen ulkopuolella. Näitä epäsuoria ilmastopäästöjä syntyy esim. elektroniikan ja vaateteollisuuden valmistuksesta, tuontiruuan tai rakennustuotteiden tuottamisesta tai alueen ulkopuolelle suuntautuvasta liikenteestä ja matkailusta aiheutuneita päästöjä.  
 
Kauniainen tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Alueellisen hiilineutraalisuuden lisäksi tavoitellaan kulutuksesta syntyvien epäsuorien päästöjen merkittävää vähentämistä, vaikka näiden seuranta ei vielä sisälly viralliseen laskentaan. Hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi tarvitaan asukkaiden ja kaupungin eri toimijoiden aktiivista osallistumista ja vahvaa yhteistyötä.  

 HSY: Kasvihuonekaasupäästöt

Postauksen haaste:

Selvitä oma hiilijalanjälkesi (SITRAN elämäntapatesti) ja valitse yksi osa-alue, jossa pyrit vähentämään kasvihuonepäästöjäsi.