Tillbaka till aktuellt
1.10.2021 | Miljö

Grankulla har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035. För detta har staden gjort upp en resurssmart färdplan som sträcker sig fram tills dess och som innehåller de viktigaste åtgärderna för att staden ska bli klimatneutral. I denna publikationsserie presenterar vi allmän info om stadens klimatneutralitetsarbete samt aktuella eller redan genomförda klimatgåtgärder. Varje del i serien behandlar ett tema.

Tema 2: Klimatvänligare el

Grankulla stad övergick från och med början av 2021 till att köpa el som har producerats med vindkraft. Bytet minskade enligt beräkningen stadens klimatutsläpp med cirka 6 procent.  

För staden innebär bytet att den el staden köper har ursprungsgaranti för att den kommer från vindkraft. Ursprungsgaranti beviljas bara för den mängd el som verkligen produceras med vindkraft. För varje köpt ursprungsgaranti för vindkraft har motsvarande mängd el producerats med vindkraft någonstans i världen.    

Man kan påverka hur vindkraften utvecklas i Finland genom att köpa el producerad med vindkraft från finländska energibolag. Det här inverkar på produktionen också i ett korttidsperspektiv och främjar övergången till grön energi i Finland.  

Staden uppmuntrar invånarna att välja el som produceras så miljövänligt som möjligt, t.ex. vind- eller solkraft. Genom att välja inhemsk vind- eller solkraft är du med och bidrar till att Grankulla och hela Finland kan nå klimatneutralitetsmålen för 2035. 

Visste du att staden under år 2020 har bytt ut gatubelysningsnätverket till LED-belysning? Samtidigt minskade elförbrukningen med cirka 60 %. 

Dagens utmaning:

Bekanta dig med olika sätt att producera el och byt till ett mer klimatvänligt alternativ. Tagga en bild där du tar i bruk “grön” el.

#klimatneutralagrani #elenharbetydelse