Hej du 15-29-åriga unga Grankullabo!

På denna sidan finns information om människor som du kan vända dig till i frågor som gäller ditt liv. Det hör till deras jobb att ta sig an dina problem och vid behov handleda dig vidare. Dra dig inte för att ta kontakt!

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE


Uppsökande ungdomsarbetare
Erica Saari
tfn. 050 523 0695

Är du en 15-29-årig ung person och din framtidsplan är ännu oklar? Grankullas uppsökande ungdomsarbetare erbjuder stöd och råd för både livsbemästring och sysselsättning. Tillsammans kan vi fundera och reda ut hurdana möjligheter det finns och vad som skulle vara passligast för dig.

Uppsökande ungdomsarbetet erbjuder dig:

 • Individuellt stöd för att uppbygga en egen plan för framtiden
 • Hjälp med att planera framtiden
 • Stöd och råd för välmående
 • Hjälp och stöd för heltäckande livsbemästring

Uppsökande ungdomsarbete är riktat för unga och unga vuxna i åldern 15-29 år som utfört grundskolan och som:

 • Har blivit utan fortsatt utbildning, arbetsprövning eller arbetsplats
 • Har avbrutit eller kommer att avbryta sin utbildning
 • Har avbrutit eller kommer att avbryta sin militärtjänst
 • Har blivit eller är i riskzonen att bli utslagen från samhället

Hjälp och stöd erbjuds på både finska, svenska och engelska.

Uppsökande ungdomsarbetaren kan kontaktas också ifall det uppstått oro om någon närstående i åldern 15-29 år. Orosanmälningar kan skickas rakt till uppsökande ungdomsarbetaren till e-post adressen erica.saari@kauniainen.fi.

Adressen för uppsökande ungdomsarbetaren är Norra Heikelvägen 12, 02700 Grankulla.


SOCIALBYRÅ

Socialservice
Du som är ung vuxen i åldern 18–29, behöver du hjälp med att planera framtiden? Hjälp med att söka jobb eller sköta ekonomin? Vuxensocialarbetet fokuserar på att hitta arbete eller meningsfull sysselsättning via ett nätverk av många aktörer.

Ta kontakt och boka en tid åt dig.

Socialhandledare Heidi Bärlund
tfn. 040 186 3922

Socialhandledare Anna Lehtinen
tfn. 050 435 7465

EFTER GRUNDSKOLAN

Tappa inte modet, om du inte genast får den studieplats du önskar. Det finns många möjligheter kvar. Du kan till exempel delta i kompletteringsansökan för att söka studieplatser som inte fylldes i den egentliga gemensamma ansökan. Dessutom kan du söka till utbildningar utanför den gemensamma ansökan.

Hjälp med ansökan får du av elevhandledaren i din egen skola:

JAG VILL HA SYSSELSÄTTNING

SVEPS
För dig som vill börja studera, är utan studieplats eller har insett att den utbildning du valt var fel för dig. Sveps erbjuder stöd och vägledning, som utgår från dina egna behov och intressen för att hitta din väg till studier.

Om du inte har arbete eller studieplats och är motiverad till sysselsättning, erbjuder Sveps olika verksamheter. Det kan handla om t.ex. arbetsprövning på arbetsplatser eller i någon av våra två ungdomsverkstäder, beroende på dina behov eller situation just nu.   

www.sveps.fi

JAG VILL HA ETT JOBB

Om du är arbetslös, kan du kontakta Esbo arbets- och näringsbyrå, som betjänar Grankullabor. De tjänster som byrån erbjuder kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt jobb eller någon annan sysselsättning. 

Arbets- och näringsbyrån i Esbo
 • E-post: kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi
 • Öppet: mån-fre 9-16.00
 • Besöksadress: Officersgatan 3 B, 02600 Esbo
 • Jobbsökarkunder: tfn. 0295 025 510, (mån-fre 9-16.15)
 • Arbetsgivarkunder: tfn. 0295 040 002 (mån-fre 9-16.15)

LÖNESUBVENTIONERAT ARBETE HOS STADEN

Om du är arbetssökande kan du anmäla ditt intresse för lönesubventionerat arbete hos Grankulla stad (t.ex. om du har rätt till lönesubventionering, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte).
Läs mer här: Hjälp med att hitta sysselsättning