Valikko

Naturskyddsområden i Grankulla


Kasaberget


Kasabergets naturskyddsområde grundades 1992 enligt beslut av Nylands länsstyrelse. På området finns bl.a. värdefulla bergiga skogsområden, hassellundar och andra lundar längs en bäck, en myr, flyttblock, ett område som håller på att utvecklas till urskog samt ett värdefullt bergsmassiv. Området är på ca 15 hektar.

Träskmossen


Träskmossen väster om Gallträsk avgränsad av Norra Mossavägen, Södra Mossavägen och Elevhemsvägen var för 7000 år sedan en havsvik av Litorinahavet. Mossen uppstod, då viken skars av och blev en sjö som i sin tur senare växte igen. Dess totala areal är 4,5 hektar. Träskmossen fredades år 1988 med stöd av naturskyddslagen. Det finns från Gallträsk en direkt förbindelse till mossen via en bro. Mitt i mossen går en naturstig.

Klappträsks fågelskyddsområde


På ett område som delvis ägs av Grankulla stad ligger Klappträsks fågelskyddsområde. Området, var areal är ca 3,5 hektar, är med avseende på fågelarter betydelsefullt. Det fredades redan 1933, men fredningsbeslutet ändrades på 1990-talet.