Ändringsområdet omfattar en del av rekreationsområde i 8:e stadsdelen (Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område).

Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området.

Utkastet var framlagt enligt 30 § i MarkByggF 8.11.2016–8.12.2016.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning