Samhällstekniska utskottet godkände 8.12.2021 § 132 en ändring av detaljplanen som omfattar tomt 20 i kvarter 101 i 8:e stadsdelen (Akademivägen 20).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 3.3.2022
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning