Yhdyskuntavaliokunta on 8.12.2021 § 132 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 20 (Akatemiantie 20).

Asemakaava-aineisto on esillä kaupungin internetsivuilla www.kauniainen.fi/ak240.

Alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 §:n 3 momentin mukaan.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö