Yhdyskuntavaliokunta on 8.12.2021 § 132 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 8. kaupunginosan korttelin 101 tontin 20 (Akatemiantie 20).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 3.3.2022
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö