Stadsfullmäktige godkände 20.12.2021 § 79 en ändring av detaljplanen som omfattar tomterna 22 och 23 i kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 10 och Stationsvägen 12-14).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 3.3.2022
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning