Kaupunginvaltuusto on 20.12.2021 § 79 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka käsittää 4. kaupunginosan korttelin 49 tontit 22 ja 23 (Asematie 10 ja Asematie 12-14).

Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 3.3.2022
Kaupunginhallitus

Ota yhteyttä

Minna Penttinen

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö