Kasabergets klippor

Kasabergsskogen är det största enhetliga grönområdet inom Grankullas område. Där finns bland annat värdefulla bergiga skogsområden, hassellundar och andra lundar längs en bäck, en myr, flyttblock, ett område som håller på att utvecklas till urskog samt ett värdefullt område med berghällar.

Kasabergets område ägs av både staden och privatpersoner. Av områdets areal är ca 15 hektar naturskyddsområde.

I området kan man njuta av lugnet i naturen, plocka bär och svamp eller koka kaffe på traditionellt vis i en sotig panna vid det nya vindskyddet. Det går också en populär motionsstig genom området, som är skidspår om vintrarna.

Kasabergsområdet ligger i ett område där zoner med olika bergarter möts. På södra sidan finns ett smalt, böjt utsprång av amfibolit, medan bergarten på västra sidan består av kvarts- och fältspatsskiffer. Kasabergets bergområde består av rapakivigranit. Bergets högsta punkt ligger 66 meter över havet. Fälten nedanom ligger på en nivå av 5–10 meter över havet, så höjdskillnaderna är avsevärda. Enligt Finlands miljöcentrals berginventering räknas Kasaberget som ett nationellt värdefullt bergområde med avseende på natur- och landskapsskydd.

Kasabergets naturstig följer i huvudsak motionsstigen, men leder också upp på berget och till naturskyddsområdet. I terrängen finns fem informationstavlor som berättar om naturen i området. Därtill finns det sex raststolpar med QR-koder som låter besökarna ta del av de övriga informationstexterna längs naturstigen.