Torrfura i Kasabergsskogen.

Skogen på Kasaberget i västra Grankulla är det största enhetliga skogsområdet i Grankulla, med en areal på närmare 50 hektar. Skogen erbjuder naturupplevelser och möjligheter till utflykter, bärplockning och vintertid för skidåkning. En del av skogen är skyddad.

Motionsslingan

Det finns en 2,3 km lång motionsslinga med sandyta i skogen på Kasaberget. Då det finns snö anläggs ett skidspår som passar för traditionell stil på motionsslingan, och då kan man inte gå längs den. I nordvästra delen av skogen går motionsslingan över privatägd mark. Mer information om motionsslingan på idrottstjänsternas webbplats:

Utegym

Vid motionsslingan finns två utegym, som vardera har Big Rig-räcken, och det ena gymmet har dessutom en mångsidig gymutrustning från David City Line. Utrustningen har justerbara motstånd så att var och en kan träna med lämplig tyngd.

Vindskyddet

Ett vindskydd byggdes i skogen 2020 och får fritt användas av alla, utan förhandsbokning. Vid vindskyddet finns en eldstad för öppen eld och ved. Vindskyddet är byggt på berget. En gång med krossyta och räcke leder till vindskyddet. Ett trappsteg leder in i vindskyddet. Om veden tar slut, anmäl till: kunnossapito@kauniainen.fi.

Naturstigen

I skogen på Kasaberget finns också en naturstig, som till största delen följer motionsslingan, men också gör en avstickare upp på Kasaberget och till naturskyddsområdet. Längs med naturstigen finns infotavlor. Läs mer om naturstigen på miljöenhetens webbplats:

Skogsvård

Skogen på Kasaberget vårdas enligt en naturvårdsplan som uppdateras med tio års mellanrum.  Bara inom Kasabergsområdet omfattar naturvårdsplanen tiotals olika vårdområden, så kallade skogsfigurer.  Staden håller ett vakande öga särskilt på omgivningen kring friluftslederna så att träd som riskerar att falla kan tas bort.  Däremot lämnas skadade och döda träd på rot med avsikt kvar längst inne i skogsdungarna, och också fällda träd får murkna där de ligger. Murkna träd utgör en viktig del av ekosystemet och erbjuder en livsmiljö för otaliga slag av organismer. Arbetet med att forsla bort fällda träd och grenar kan också lämna djupa spår i den känsliga skogsnaturen som behöver många år för att återställas.

I västra delen av Kasabergsskogen finns ett naturskyddsområde som bildades 1992 enligt beslut av länsstyrelsen i Nyland. I området finns bl.a. värdefulla bergskogsområden, hassellundar och lundar vid bäckfåror, en mosse, flyttblock, ett område som håller på att bli urskog, samt värdefulla hällmarker. Området har en areal på ca 15 hektar. I södra delen av Kasabergsskogen finns den skyddade hassellunden i Karvasbacka, som är närmare en hektar stor. Inom naturskyddsområdena görs vårdåtgärder enligt skilda vård- och nyttjandeplaner.