Kelo Kasavuoren metsässä.

Kauniaisten länsiosiin sijoittuva Kasavuoren metsäalue on Kauniaisten laajin, yhtenäinen metsäalue, pinta-alaltaan lähes 50 hehtaaria. Metsä tarjoaa luontoelämyksiä retkeilijöille, marjastajille, ja talvisin hiihtäjille. Osa metsästä on suojeltu.

Kuntorata

Kasavuoren metsässä kiertää hiekkapintainen kuntorata, jonka pituus on 2,3 km. Lumiseen aikaan kuntoradalle ajetaan perinteiseen hiihtotapaan soveltuva hiihtolatu, jolloin siellä ei voi kävellä. Metsän luoteisosassa kuntorata kulkee yksityisen maanomistajan maiden halki. Lisätietoa löydät liikuntatoimen sivuilta:

Kuntoilupisteet

Kuntoradan varrelta löytyy kaksi kuntoilupistettä, joista kummassakin on Big Rig- riipuntateline, ja toisessa lisäksi monipuolinen ulkokuntosali David City Line-välinein. Välineet mahdollistavat harjoittelun säädettävillä vastuksilla niin, että jokaiselle löytyy sopiva harjoittelupaino.

Laavu

Metsään on rakennettu vuonna 2020 puolikotamallinen laavu, joka on kaikkien käytettävissä ilman varausjärjestelmää. Laavulla on avotulisija ja polttopuita. Laavu on rakennettu kallion päälle. Laavulle johtaa murskepintainen käytävä, jonka varrella on kaide. Laavun sisäpuolelle on askelma. Ilmoitukset polttopuiden loppumisesta: kunnossapito@kauniainen.fi.

Luontopolku ja luonnonsuojelualue

Kasavuoren metsään voit tutustua luontopolulla, joka kiertää pääsääntöisesti kuntorataa pitkin, mutta se poikkeaa myös ylös Kasavuorelle ja luonnonsuojelualueelle. Luontopolun varrella on opastetauluja. Lisätietoa löydät ympäristötoimen sivuilta:

Metsänhoito

Kasavuoren metsää hoidetaan 10 vuoden välein päivitettävän Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.  Suunnitelmassa on pelkästään Kasavuoren alueella kymmeniä erilaisia hoitoalueita, niin kutsuttuja metsäkuvioita.  Ulkoilureittien ympäristöjä tarkkaillaan erityisen huolellisesti ja niiltä pyritään poistamaan kaatumisvaarassa olevat puut.  Metsiköiden keskiosiin sen sijaan jätetään tarkoituksella myös kuolleita ja kuolevia puita sekä kaadettuja puita lahopuiksi. Lahopuu on olennainen osa metsäekosysteemiä tarjoten elinympäristön lukuisille eliölajeille. Kaatuneiden puiden ja risujen poisvienti voi myös jättää syvät jäljet herkkään metsänpohjaan, mistä toipuminen voi viedä vuosia.

Kasavuoren metsän länsiosassa on luonnonsuojelualue, joka on perustettu 1992 Uudenmaan läänihallituksen päätöksellä. Alueelta löytyy mm. arvokkaita kalliometsäalueita, pähkinä- ja puronvarsilehtoja, suo, siirtolohkareita, aarnimetsäksi kehittymässä oleva alue sekä arvokas kallioalue. Alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Kasavuoren metsän eteläosassa on Karvasbackan suojeltu pähkinäpensaslehto, pinta-alaltaan vajaa hehtaari. Suojelualueilla hoitotoimenpiteet ovat erillisten hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisia.