Metsien hoidon tavoitteet

Kauniaisten metsien ja luonnonalueiden hoidon tavoitteet ovat elinvoimaisuus, monipuolisuus ja luonnon monimuotoisuus. Kaupungin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää metsäalueitaan huomioiden hiilineutraaliustavoite. Kaupungin metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti aina 10 vuoden välein päivitettävän luonnonhoitosuunnitelman avulla. Suunnitelmassa on otettu huomioon metsä- ja luonnonsuojelulakien sekä metsäsertifioinnin mukaiset arvokkaat elinympäristöt. Metsien hoidossa pyritään monilajisiin metsäalueisiin, jonne jätetään tarkoituksella myös koskemattomia laikkuja, ja kuolleita ja kuolevia sekä kaadettuja puita lahoamaan metsänpohjalle. Lahopuu sekä pystypuuna että maapuuna, on olennainen osa metsäekosysteemiä Kauniaisissa, tarjoten elinympäristön lukuisille eliölajeille.

Kaupungin luonnonhoitosuunnitelma suunnitelmakaudelle 2022-2031

Ajankohtaista

Metsänhoidollisia toimenpiteitä  toteutetaan  vuosittain  luonnonhoitosuunnitelman  mukaisessa  järjestyksessä kuitenkin niin, että vaaraa aiheuttavat puut poistetaan aina ensisijaisesti. Metsänhoitotyöt toteuttaa pääasiassa kilpailutettu vuosisopimusurakoitsija. Töistä tiedotetaan paikallisesti alueille kiinnitettävillä ja asukkaiden postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Kunnossapito

Viheralueiden kunnossapitoon liittyvät palautteet voit lähettää osoitteeseen: kunnossapito@kauniainen.fi . Puh. 050 411 8656, 050 548 0391.

Ota yhteyttä

Puistojen ja metsäalueiden kunnossapito

Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Minna Aavalehto

Kunnossapitopuutarhuri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka

Emmi Silvennoinen

Kaupunginpuutarhuri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka