Takaisin ajankohtaisiin
24.11.2023 | Kuntatekniikka

Tammikuussa 2024 aloitetaan luonnonhoitosuunnitelman 2022-2031 mukaiset metsänhoitotyöt. Töitä tehdään seuraavilla metsäkuvioilla: 6, 7, 8 (Bembölentie-Vanha Turuntie), 27-29 (Asematie-Vanha Turuntie), 68-69 (Kasavuoren kuntorata), 92-95 (Kasavuorentie), 162 (Stenbergintie-Urheilutie), 166-171 (Bembölentie-Kylpyläntie-Stockmannintie), 177 (Oppilaskodintie), 183 (Mäkitie), 189 (Akatemiantie), 215 (Britankuja-Eteläinen Heikelintie), 220 (Klostretinkuja), 225 (Vallmogård), 228 (Helsingintie), 230-231 (Maisterintie-Maisterinkuja), 233-236 (Helsingintie-Kerankuja), 240 (Juusintie-Puutarhatie), 246 (Kylätie-Forsellesintie), 250-251 (Bensowinkuja-Kauniaistentie), 286-288 (Ersintie-Thurmaninpuisto).

Työt on tarkoitus suorittaa talvikaudella 2024, kelivarauksella. Työt jäävät tauolle lintujen pesimäaikaan, ja niitä jatketaan jälleen syksyllä. Työjärjestys suunnitellaan olosuhteiden mukaan. Työt märillä alueilla tehdään vasta maan jäädyttyä.

Töistä tiedotetaan erikseen paikallisilla maastotiedotteilla, sekä alueille suoraan rajautuviin kiinteistöihin jaettavilla tiedotteilla, mikäli tonttien lähellä tehdään töitä. Yksittäispuun kaadosta ei laadita erillistä paikallistiedotetta.

Työt tehdään luonnonhoitosuunnitelman mukaan, alueilla tapahtuneet muutokset huomioiden. Alueilla kaadetaan vain huonokuntoisia ja kuolleita puita erityisesti tonttien ja kävelyteiden reunoilta, missä ne kaatuessaan voivat aiheuttaa vaaraa. Kaadot saattavat olla paikoin vain yksi puu kyseisellä metsäkuviolla.  Ylitiheää nuorta puustoa harvennetaan paikoin puuston kookkaaksi kasvun mahdollistamiseksi. Alueille kuitenkin jätetään tarkoituksella myös suojatiheikköjä.  Taimia istutetaan suunnitelman mukaisesti myös nurmetetuille metsien reuna-alueille. Luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti alueille jätetään lahopuita pystyyn sekä maapuiksi.

Luonnonhoitosuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntavaliokunnassa 31.8.2021. Kauniaisten metsäalueiden hoidossa tavoitteena on elinvoimaisuus ja monipuolisuus.

Tärkeimpinä ovat luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö. Varsinaista talousmetsää ei Kauniaisissa ole. Hoitotoimenpiteet suunnitellaan kokonaisvaltaisesti kestäviksi, huomioiden metsien hiilivarastojen ja hiilinielujen ylläpitäminen. Yleisesti voidaan todeta, että metsäalueiden nuori puusto on kasvaessaan hyvä hiilen nielu, ja vanhat puut sekä lahot puut suuri hiilen varasto.

Luonnonhoitosuunnitelmaan 2022-2031 (pdf) voi tutustua tarkemmin osoitteessa: https://www.kauniainen.fi/metsat.

Työt suorittaa kaupungin sopimusurakoitsija.  Lisätietoja antaa kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen, emmi.silvennoinen@kauniainen.fi, puh 050 500 4128.