Tillbaka till aktuellt
24.11.2023 | Kommunteknik

Skogsvårdsarbeten inleds i januari 2024 enligt naturvårdsplanen 2022–2031. Arbeten kommer att utföras på skogsfigurerna 6-8 (Gamla Åbovägen-Bembölevägen), 27-29 (Stationsvägen- Gamla Åbovägen), 68-69 (Kasabergets motionsbana), 92-95 (Kasabergsvägen), 162 (Sportvägen-Stenbergsvägen), 166-171 (Bembölevägen-Badets väg-Stockmannsvägen), 177 (Elevhemsvägen), 183 (Backvägen), 189 (Akademivägen), 215 (Britagränden-Södra Heikelvägen), 220 (Klostrets gränden), 225 (Vallmogård), 228 (Helsingforsvägen), 230-231 (Magistervägen-Magistergränden), 233-236 (Helsingforsvägen-Keragränden), 240 (Juusvägen-Trädgårdsvägen), 246 (Byvägen-Forsellesvägen), 250-251 (Bensowsgränden-Grankullavägen), 286-288 (Ersvägen-Thurmansparken).

Information om arbetena ges lokalt med informationsblad som sätts upp i området. Information delas ut i postlådan vid de fastigheter som angränsar till områdena, om arbete utförs nära tomterna. Det upprättas ingen separat lokalt meddelande för fällningen av en enskild trädstam.

Arbetena utförs huvudsakligen under vintern 2024 beroende på vädret. Arbetena pausas under fåglarnas häckningstid och återupptas på hösten. Arbetsordningen planeras med hänsyn på förhållandena. Skogsarbeten på våta områden utförs först när marken har frusit.

Arbeten utförs enligt naturvårdsplanen med hänsyn till förändringar på områdena. På områdena fälls träd som är i dåligt skick eller döda, särskilt längs tomternas kanter och gångledernas sidor där de kan utgöra en fara om de faller. På vissa skogsfigurer kan det finnas endast ett träd som ska fällas. Ett alltför tätt, ungt trädbestånd gallras på en del ställen så att de träd som lämnas kvar kan växa sig stort. Men vi lämnar också med avsikt kvar tätt växande bestånd som ger skydd. Trädplantor planteras enligt planen på gräsbevuxna skogsområdenas kanter. I enlighet med naturvårdsplanen lämnas en del murkna träd kvar både som upprätta och liggande stammar.

Naturvårdsplanen godkändes i samhällstekniska utskottet 31.8.2021. Inom vården av skogar har Grankulla stad som mål att främja livskraft och biodiversitet.

Naturens mångfald och rekreationsbruk är viktiga. En egentlig ekonomiskog finns inte i Grankulla. Staden planerar hållbara vårdåtgärder på ett helhetsmässigt sätt och beaktar samtidigt att skogens kolsänkor och -lager upprätthålls. Generellt sett är ett ungt trädbestånd i skogsområden en bra kolsänka när det växer och gamla träd såväl som murkna träd utgör ett stort kollager.

Naturvårdsplanen 2022–2031 (pdf, på finska) kan läsas på adressen www.grankulla.fi/skogar Arbetena utförs av stadens avtalsentreprenör.

Närmare upplysningar ges av stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen, e-post: emmi.silvennoinen@grankulla.fi, tfn 050 500 4128.