Järvellä kelluva vene, johon on istutettu kukkia.

Kauniaisten pohjoisosassa sijaitsevan Gallträsk-järvi ympäristöineen on kauniaislaisille tärkeä virkistysalue maisema- ja luontoarvojensa takia. Järven pinta-ala on 11,7 hehtaaria, ja keskisyvyys on noin 1 metri.

Virkistyskäyttö

Ulkoilureitti

Hiekkapintainen reitti kiertää lähes koko järven ympäri. Kaakkoisosassa reitti poikkeaa Kavallintielle. Reitin pituus on noin 1,8 km. Reitti on esteetön ilman portaita.

Leikkipuisto ja ulkokuntoilupaikka

Järven koillisrannalla, Lindstedtintien ja Kavallintien risteyksen tuntumassa on leikkipuisto ja pieni ulkokuntoilupiste. Puisto rakennettiin vuonna 2015 sorakentälle, jossa oli varastoitu järven imuruoppaukseen tarvittavia geotuubeja. Puistossa on myös piknik-pöytä eväiden syöntiä varten.

Lindstedtintien varrella on neljä pysäköintipaikkaa leikkipuiston kohdalla.

Laiturit

Järven rannalla on laitureita, joista länsirannan laituri on kaupungin ylläpitämä. Laituri uusittiin vuonna 2019, ja kesäisin laiturilta voi ihailla järvelle ankkuroitavaa kukkavenettä.

Kaupunki ei ylläpidä uimapaikkaa Gallträskilla. Löydät kuitenkin tietoa paikallisen asukasyhdistyksen Kole ry:n (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) uintitoiminnasta yhdistyksen Facebook-sivuilta.

Soutuveneet

Itärannalta löytyy kesäisin kaksi vuokrattavaa venettä. Kesällä rannassa vuokrattavat soutuveneet ovat Skipperi.fi -yrityksen ylläpitämiä ja yritys vastaa vuokrauksesta.

Virkistyskäyttö talvella

Järven vaihtelevasta jäätilanteesta johtuen kaupunki ei ylläpidä järvellä luistelurataa tai avantoa. Jäätilanteen salliessa on paikallinen asukasyhdistys Kole ry (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) aurannut järvelle luisteluun soveltuvan radan, jonka pituus on 1,4 km.

Hoito

Puuston hoito

Tonttien ja reittien ympäristöstä poistetaan vaaralliset puut, mutta kauemmaksi reiteistä jätetään lahopuustoa myös pystyyn. Alueella esiintyy lepakoita ja liito-oravia. Gallträsk on lepakoille (vesisiippa) tärkeää saalistusaluetta. Lepakoille tulee säilyttää varjostavaa puustoa ulkoilupolun ja rannan välissä. Liito- oravan kannalta tärkeintä on säilyttää kuusia ja haapoja, ja liito-oravien todennäköisellä siirtymäreitillä Gallträskistä koilliseen on säilytettävä monimuotoinen puusto.

Järven hoito

Järvestä poistetaan vuosittain vesikasvillisuutta niittämällä. Niitto suoritetaan loppukesällä, vesilintujen kasvatettua poikueensa. Yhteystiedot ja palaute: kunnossapito@kauniainen.fi puh. 050 548 0391.

Lisätietoa

Lisätietoa järvestä, järven eläimistöstä, historiasta ja hoidosta ympäristötoimen sivuilla:

Järven länsipuolella sijaitsee rauhoitettu suoalue, Träskmossen. Suon halki kulkee puolen kilometrin mittainen pitkospuuverkosto. Suolla vierailua varten voi ajoneuvon pysäköidä Palloiluhallin pysäköintialueelle, osoite Oppilaskodintie 11.