En båt som guppar på sjön, fylld med planterade blommor.

I norra Grankulla ligger Gallträsk, som med omgivningar utgör ett viktigt rekreationsområde för Grankullaborna tack vare sin vackra natur. Sjöns areal är 11,7 hektar och medeldjupet cirka 1 meter.

Rekreationsbruk

Friluftsleden

En grusväg löper runt nästan hela sjön. I sydost går leden en bit längs med Kavallvägen. Leden är cirka 1,8 kilometer lång. Leden är tillgänglig, vilket innebär att där inte finns trappsteg. Längs rutten finns ingen allmän toalett.

Det finns ingen adress för detta rekreationssområde. Du tar dig dock lättas till friluftsleden via korsningen mellan Lindstedsvägen och Kavallvägen, via Jollagränden, via korsningen mellan Södra Heikelsvägen och Norra Mossavägen eller Södra Mossavägen och Norra Heikelsvägen.

Parkering

Rekreationsområdet har ingen parkeringsplats. Vi hoppas att du anländer till området till fots, med cykel eller med allmänna fortskaffningsmedel. Avståndet mellan Grankulla station och Gallträsk är ca 800 meter och från den närmasta bushållplatsen vid Stationsvägen är det ca 600 meter till promenadstråket.

Vid behov kan du använda parkeringsplatsen vid stadens bollhall vid adressen Elevhemsvägen 11. Därifrån är det en ca 500 meter lång promenad till sjön.

Det finns fyra parkeringsplatser längs Lindstedtsvägen nära lekplatsen (se mera info nedan).

Lekplatsen och utegymmet

På sjöns nordöstra strand, nära korsningen mellan Lindstedtsvägen och Kavallvägen finns en lekpark och ett litet utegym. Parken byggdes 2015 på en grusplan som hade använts för förvaring av geotuber som behövdes för sugmuddringen av sjön. Parken har också ett picknickbord för dem som vill ta med matsäck. 

Bryggorna

Vid sjön finns flera bryggor, av vilka bryggan vid västra stranden underhålls av staden. Bryggan förnyades 2019 och på somrarna kan man beundra blomsterbåten, som ligger för ankar ute på sjön.

Staden upprätthåller ingen badplats vid Gallträsk. Du hittar dock mera information om den lokala invånarföreningen Kole rf:s (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) simverksamhet på föreningens Facebook-sida.

Stadsroddbåtarna

På östra stranden finns det sommartid två båtar som man kan hyra. Läs mer om båtuthyrningen här: Roddbåtarna.

Skridskoåkning

På grund av sjöns osäkra isförhållanden anlägger staden inte isbanor, vakar för vinterbad eller liknande på sjön. Då isläget tillåter har en lokal invånarförening, Kole ry (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) plogat upp en 1,4 km lång skridskobana på isen.

Vård och underhåll

Trädvård

Staden tar bort farliga träd som finns i närheten av tomter eller trafikleder, men murkna träd lämnas också på rot i mer avlägsna områden där de inte orsakar fara. I området förekommer fladdermöss och flygekorrar. Gallträsk är ett viktigt jaktområde för fladdermöss (särskilt vattenfladdermusen). Med tanke på fladdermössen är det viktigt att bevara skuggande träd mellan friluftsleden och stranden. För flygekorrens skull är det viktigast att bevara granar och aspar, och överlag bör ett mångsidigt trädbestånd bevaras längs med flygekorrens sannolika rutt nordösterut från Gallträsk.

Vård av sjön

Sjöns vattenväxtlighet slås varje år. Växtligheten slås på sensommaren, efter vattenfåglarnas häckningsperiod. Kontaktinformation och respons: kunnossapito@kauniainen.fi, tel. 050 548 0391.

Mer information

Det finns också mer information om sjön, dess historia och vård samt djur och växter vid sjön på stadens webbplats:

På västra sidan om sjön ligger Träskmossen som är ett fredat myrområde. Över myren leder en halv kilometer lång spångad led. Om du vill besöka Träskmossen kan du parkera din bil på parkeringsplatsen vid Bollhallen på adressen Elevhemsvägen 11.