Kasavuori

Kasavuoren metsä on suurin yhtenäinen viheralue Kauniaisten alueella. Alueelta löytyy mm. arvokkaita kalliometsäalueita, pähkinä- ja puronvarsilehtoja, suo, siirtolohkareita, aarnimetsäksi kehittymässä oleva alue sekä arvokas kallioalue.

Kasavuoren alue on sekä kaupungin että yksityishenkilöiden omistuksessa. Alueen pinta-alasta noin 15 ha on luonnonsuojelualuetta.

Alueella voit nauttia luonnon rauhasta, marjastaa, sienestää tai keittää nokipannukahvit kaupungin uudella laavulla. Alueen läpi kulkee myös suosittu kuntopolku, joka talvisin toimii hiihtolatuna.

Kasavuoren alue sijaitsee ns. kivilajivyöhykkeiden saumakohdassa. Eteläpuolella kaartuu kapea amfiboliittikieleke ja länsipuolella kivilaji muodostuu kvartsi-maasälpäliuskeesta. Kasvuoren kallioalue on rapakivigraniittia.

Kallioalueen korkein kohta sijaitsee 66 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueen alapuolella sijaitsevat pellot sijaitsevat 5-10 metrin tasossa, joten korkeusero on huomattava. Suomen ympäristökeskuksen tekemän kallioinventoinnin mukaan Kasavuori luokitellaan luonnon- ja maisemasuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.

Kasavuoren luontopolku kiertää pääsääntöisesti kuntorataa pitkin, mutta se poikkeaa myös ylös Kasavuorelle ja luonnonsuojelualueelle. Maastosta löytyy viisi opastetaulua, jotka kertovat alueen luonnosta. Tämän lisäksi reitiltä löytyy kuusi rastitolppaa joiden QR-koodien avulla pääset tutustumaan luontopolun muihinkin opasteteksteihin.