Vindskyddet

Anvisningar till dig som använder eldstaden

  • Vindskyddet är avsett för allmänt friluftsbruk. Det går inte att reservera vindskyddet.
  • Eld får tändas endast i eldstaden vid vindskyddet. 
  • Det är förbjudet att göra upp eld under skogsbrandsvarning eller vid stark vind. 
  • Hantera elden försiktigt: ha alltid uppsikt över elden och se till att elden har slocknat helt innan du lämnar platsen. 
  • Använd veden som finns färdig. Det är inte tillåtet att samla ved i terrängen eller riva bark från levande träd. Använd bara den ved du behöver, veden ska räcka till för alla.
  • Lägg soporna i sopkärlet. 

På platsen finns också en vedlåda som staden regelbundet fyller på. Eventuellt kan veden tidvis ta slut. Skicka i så fall en begäran om mer ved till adressen: kunnossapito@kauniainen.fi.

Staden underhåller vindskyddet även på vintern. Det går en skyltad gångstig till vindskyddet. Stigen går dels längs med skidspåret, dels inne i skogen och på berg. Gå inte på skidspåret!  

Meddela om brister eller skadegörelse

Anmäl brister eller sådan skadegörelse som försämrar säkerheten till kommunteknikens underhållsenhet, e-post kunnossapito@kauniainen.fi, eller tfn 050 5480 391.

Allmänt nödnummer 112

Adress:

Motionsslingan på Kasaberget, 02700 Grankulla
Koordinater: N 60,215°  E 24,698°   

Vindskyddets läge