På den här sidan hittar du samlad information om tillfälliga trafikarrangemang på grund av stadsbanan. Genom att klicka på rubrikerna nedan får du upp informationen och kartor.

Tillfälliga trafikarrangemang 24.6–28.7: Tunnelvägen avstängd

Omledningsrutt av gång- och cykeltrafik

Omledningsrutt av gång- och cykeltrafik

Tunnelvägen i Grankulla centrum är stängd efter midsommar i fem veckor, 24.6–28.7. Under denna period omdirigeras fotgängar-, cykel- och busstrafik samt utryckningsfordonen via en tillfällig övergång och via Forsellesvägen.

 • Fasanstigens fotgängartunnel är stängd.
 • Tunneln i Thurmansparken hålls öppen för fotgängare och cyklister.
 • Tunneln vid Björkgårds station har trygga märkta rutter för fotgängare och cyklister.
Omledningsrutt för biltrafik

Omledningsrutt för biltrafik

Person- och paketbilar samt varutransporter får inte använda den tillfälliga omfarten, utan de måste köra en längre omväg för att nå den andra sidan antingen via Gröndal/Ring 2 eller Björkgård, där tunneln och körbanan hålls öppen.

Avrbott i tågtrafiken och ersättande bussar

Avrbott i tågtrafiken och ersättande bussar

Det är avbrott i tågtrafiken 24.6.–28.7. Avbrottet påverkar all tågtrafik på sträckan väster om Alberga. U-, E-, L-, och Y-tågen samt fjärrtågtrafiken trafikerar inte alls under avbrottet. Tågen ersätts av bussar.

Grankulla stations anslutningsparkering

Anslutningsparkering vid Grankulla station är helt och hållet stängd 17.6–28.7, då hela parkeringen används för stadsbaneprojektet. Det finns ingen ersättande långtidsparkering i centrum. Åtminstone en del av anslutningsparkeringen öppnar igen måndagen 29.7.

Busstrafik

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Ersättningsbussar kör till tågstationerna eller nära dem.

Busslinjer som ersätter tågtrafiken

 • 211E Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax
 • 211U Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax-Kyrkslätt
 • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
 • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo
 • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå)

Du hittar tidtabeller och rutter för ersättningsbussarna i HRT:s Reseplaneraren (hsl.fi).

Ersättande rutter för linjerna 224, 232, 548, 549, 118N, 212 och 533

Ersättande rutter för linjerna 224, 232, 548, 549, 118N, 212 och 533

Under avbrottet kör busstrafiken över tågbanan via en tillfällig övergång mellan Forsellesvägen och Helsingforsvägen.

Undantagsrutt från söder till norr: Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen.
Undantagsrutt från norr till söder: Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Linjat 118N, 212, 533

Linjerna gör en avstickare vid rondellen på Grankullavägen och använder hållplatsparen Ka1730/Ka1731 på Grankullavägen.

Linje 224

Linje 232

Linje 548

Linje 549

Tillfälliga trafikarrangemang i Grankulla centrum från och med april

Förändringar i gång- och cykelrutterna vid Bolagsvägen från och med april

Förändringar i gång- och cykelrutterna vid Bolagsvägen från och med april

För att genomföra det nya spårparet byggs en ny järnvägsbro och ett grundvattentråg vid gångtunneln mellan Bolagsvägen och Brandkårsgränden. Samtidigt rivs den gamla bron på banans västra sida.

Stegvisa förändringar i gång- och cykeltrafikens rutter från och med april:

 • Gång- och cykelvägen mellan Brandkårsgränden och Banstigen tas ur bruk.
 • Gång- och cykelvägen som går genom Thurmansparken mellan Grankullavägen och skejtparken tas ur bruk. Man kommer till och använda skejtparken som normalt fram till augusti.
 • Ersättande vägar för fotgängare och cyklister visas på kartan och är markerade i terrängen.

Från och med april genomförs även jordtransporter mellan Brandkårsgränden och Björkgård. Trafiken till och från byggarbetsplatserna är tidvis upptagen. I Brandkårsgrändens byggarbetsplatstrafik och lätt trafik skär varandra vid ett tillfälligt övergångs-ställe. Var särskilt försiktig när du går i området.

Förändringar i gång- och cykelrutterna i Thurmansparken från och med 29.4

Förändringar i gång- och cykelrutterna i Thurmansparken från och med 29.4

För att kunna bygga byggplatsvägen som krävs för entreprenaden stängs gång- och cykelvägen som går via Thurmansparken från och med måndagen 29.4. Ersättande trygga gång- och cykelvägar finns markerade på kartan nedan och som skyltar i terrängen och gäller tills vidare. I praktiken måste fotgängarna- och cyklisterna gå via Ersvägen. Tunneln mellan Brandkårsgränden och Thurmansparken hålls öppen under entreprenaden.

Pålnings-, spontnings- och stabiliseringsarbeten påbörjas på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla på söndagen 5.5 i det område som markerats på bilden. Bullriga arbeten utförs i maj och juni, må–fre kl. 7–18, samt vid banavbrotten i maj och i sommaren. Under banavbrotten den 5.5 och den 19.5 utförs bullriga arbeten söder om banan under hela avbrottet, från cirka kl. 4 på söndagen till cirka kl. 4 på måndagen.

När arbetet har påbörjats är trafiken på byggarbetsplatsen ibland livlig. Vi ber alla trafikanter vara extra försiktiga då du rör dig i området. Vi ber alla följa anvisningarna och skyltarna som finns i terrängen även för eventuella ändringar.

Avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj och efter midsommaren

Avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj och efter midsommaren

Trafikledverkets projekt Esbo stadsbana orsakar avbrott i tågtrafiken under våren, sommaren och hösten. Det blir flera avbrott på cirka ett dygn på våren under veckosluten i maj. Det är stopp i tågtrafiken efter midsommar 24.6–28.7.

Under avbrotten går inte tågtrafiken på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken ersätts med bussar. U-, E-, L-, och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten. Avbrotten påverkar också fjärrtrafiken på kustbanan. Avbrotten fortsätter på hösten och är ett eller två dygn långa.

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Buss 211E kör mellan Alberga och Köklax, buss 211U mellan Alberga och Kyrkslätt och buss 211X mellan Alberga och Sjundeå. Bussarna 211E, 211U och 211X stannar vid alla mellanstationer eller nära dem.

Under sommarens avbrott kör buss 249Y på vardagar i rusningstrafik mellan Alberga, Esbo centrum och Kyrkslätt. Vissa avgångar kör också till Sjundeå. Buss 213X erbjuder en snabb förbindelse mellan Helsingfors centrum, Björkgård, Domsby och Esbo centrum.

Busslinjerna i centrum 24.6–28.7.

Ersättningsbussar:

 • 211E Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax
 • 211U Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax-Kyrkslätt
 • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
 • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo
 • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå) från och med 24.6

Bussturer som ersätter tågen under våren hittar du i HSL:s Reseplaneraren. Information om bussturer som ersätter tågen under sommaren kommer att uppdateras i Reseplaneraren under våren.

Hållplatser på Helsingforsvägen och Stationsvägen flyttas från och med 6.5

Hållplatserna Grankulla kyrka (Ka1705 och Ka1779) och Raamattuopisto (Ka1704) på Helsingforsvägen och Stationsvägen i Grankulla flyttas på måndag 6.5. Hållplatserna flyttas på grund av byggarbeten. Arrangemanget är i kraft under den tid arbetena utförs.

Hållplats Grankulla kyrka (Ka1779) flyttas ca 50 m mot Stationsvägen. Hållplats Grankulla kyrka (Ka1705) flyttas ca 50 m mot Helsingforsvägen.

 • Hållplats Grankulla kyrka (Ka1779) trafikeras av bussarna 118N och 549 till Jorv, 212 till Kauniala och 533 till Träskända samt av närbuss 232.
 • Hållplats Grankulla kyrka (Ka1705) trafikeras av bussarna 224 till Domsby och 548 till Hagalund.
Karttakuva pysäkkien Kauniaisten kirkko siirrosta.

Hållplats Raamattuopisto (Ka1704) på Helsingforsvägen flyttas ca 50 m till andra sidan av Keragränden.

 • Hållplatsen trafikeras av bussarna 224 till Alberga och 548 Jupper.
image3ed2a.png
Hållplats Grankulla kyrka flyttas 14.6

Hållplats Grankulla kyrka Ka1707 flyttas på fredag 14.6. Hållplatsen flyttas till nytt läge ca 50 m i riktning mot korsningen av Banstigen.

Hållplatsen flyttas på grund av gatuarbeten.

Vid hållplatsen stannar bussarna 118N i riktning via Storåkern och Hagalund till Kampen, 212 via Mejlans till Kampen, 533 via Mattby till Sälviken och 549 via Mankans till Hagalund samt närbuss 232.

Tillfälliga trafikarrangemang vid Björkgård station från och med maj

Ändringar i trafikarrangemangen vid Björkgård station maj 2024 – hösten 2025

Ändringar i trafikarrangemangen vid Björkgård station maj 2024 – hösten 2025

I Björkgård börjar byggarbetena med byggandet av en ny bro på södra sidan av banan. På norra sidan av banan byggs en egen ny bro för Kustbanan för gång- och cykeltrafik. Också tunneln och rutterna till stationen ska förnyas med bland annat ny hiss och nytt trapphus. En ny anslutningsparkering kommer också att byggas.

Ändringar i trafikarrangemangen vid Björkgård station från maj 2024 till hösten 2025

 • Fordonstrafiken styrs av trafikljus i båda ändarna av Bredaporten.
 • Gång- och cykelvägen under bangården växlar mellan den östra och västra sidan av Bredaporten, beroende på vilken fas arbetet befinner sig i. Den aktuella rutten är markerad i terrängen med hjälp av skyltar och kartor.
 • Ersättande rutter till Björkgårds järnvägsstation är markerade i terrängen. Tåg från båda riktningarna stannar vid östra ändan av perrongen.
 • Parkeringen vid Björkgårds järnvägsstation kommer att vara stängd medan arbetet pågår från och med april.
 • Gångvägen längs med banan mellan Björkgårds järnvägsstation och Brandkårsgränden stängs från och med april.
Trafikarrangemangen vid Björkgårds station ändras 10.5

Trafikarrangemangen vid Björkgårds station ändras 10.5

Torsdagen 9.5. kl. 4.00 – fredagen 10.5. kl. 4.00 är det ett avbrott i tågtrafiken, vilket gäller också Björkgård station. Då inleder Destia Oy byggandet av nya perronger.

Under avbrottet flyttas och ändras spåren så att tågen fr.o.m. fredag morgon stannar i östra ändan av Björkgårds station. Samtidigt kommer en del av perrongen på södra sidan att helt stängas. Hela norra sidans perrong är i bruk för resenärerna, men man måste gå till perrongens östra del för att kunna stiga på tåget.

Infoskyltar sätts upp för resenärerna.

Avbrott i tågtrafiken i maj och efter midsommaren

Avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj och efter midsommaren

Avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj och efter midsommaren

Trafikledverkets projekt Esbo stadsbana orsakar avbrott i tågtrafiken under våren, sommaren och hösten. Det blir flera avbrott på cirka ett dygn på våren under veckosluten i maj. Det är stopp i tågtrafiken efter midsommar 24.6–28.7.

Under avbrotten går inte tågtrafiken på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken ersätts med bussar. U-, E-, L-, och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten. Avbrotten påverkar också fjärrtrafiken på kustbanan. Avbrotten fortsätter på hösten och är ett eller två dygn långa.

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Buss 211E kör mellan Alberga och Köklax, buss 211U mellan Alberga och Kyrkslätt och buss 211X mellan Alberga och Sjundeå. Bussarna 211E, 211U och 211X stannar vid alla mellanstationer eller nära dem.

Under sommarens avbrott kör buss 249Y på vardagar i rusningstrafik mellan Alberga, Esbo centrum och Kyrkslätt. Vissa avgångar kör också till Sjundeå. Buss 213X erbjuder en snabb förbindelse mellan Helsingfors centrum, Björkgård, Domsby och Esbo centrum.

Busslinjerna i centrum 24.6–28.7.

Ersättningsbussar:

 • 211E Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax
 • 211U Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax-Kyrkslätt
 • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
 • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo
 • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå) från och med 24.6

Bussturer som ersätter tågen under våren hittar du i HSL:s Reseplaneraren. Information om bussturer som ersätter tågen under sommaren kommer att uppdateras i Reseplaneraren under våren.