Staden har cirka 180 hyresbostäder, huvudsakligen så kallade aravabostäder.

  • De allmänna hyresbostäderna (Oy Granilla Ab)
  • Bostäderna på Juusvägen är primärt avsedda för ungdomar i åldern 18–26 år (Juusvägen 5/HOAS). Bostäderna består av enrummare, studentbostäder (”cellbostäder”) och familjebostäder.
  • Pensionärsbostäderna kan sökas av Grankullapensionärer.

Invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Förtur ges åt sökande som är skrivna i Grankulla och som är i mest brådskande behov av bostad (t.ex. sökande som är bostadslösa eller som har ålagts att flytta), samt dem som är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.

Du kan också hämta blanketterna från stadshusets info.

Stadens hyresbostäder:

Sekreterare för lokaladministration Riitta Ahonen
Telefontid vardagar kl. 12.30-13.30, tfn 040 665 4814
Förfrågningar per e-post: riitta.ahonen@kauniainen.fi

Du kan lämna in din ansökan om stadens hyresbostad till stadshusets info eller skicka den per post till adressen: Grankullavägen 10, PB 52, 02701 Grankulla.

Förutom ARA-bostäder har staden också en del fritt finansierade lägenheter som staden främst hyr till personer som är anställda hos staden. Mer information om dessa får du av: Riitta Ahonen, riitta.ahonen@kauniainen.fi.

I privatfinansierade bostäder måste hyresgästen ha en hemförsäkring med ansvarsförsäkring.

Hyresbostäder till pensionärer:

Sekreterare för lokaladministration Riitta Ahonen
Telefontid vardagar kl. 12.30-13.30, tfn 040 665 4814
Förfrågningar per e-post: riitta.ahonen@kauniainen.fi

Du kan lämna in din ansökan om pensionärsbostad till stadshusets info eller skicka den per post till adressen: Grankullavägen 10, PB 52, 02701 Grankulla.

Ansökningar som har lämnats in under 2024 är i kraft fram till 28.2.2025.

Hyresbostäder i Oy Granilla Ab, och hur man säger upp sin bostad 

Hyresgästen måste ha en hemförsäkring med ansvarsförsäkring. De som bor i Oy Granilla Ab ska dessutom göra upp egna elavtal. Vattenavgiften ingår i hyran i alla bostäder utom på Trädgårdsvägen. Hyreslägenheterna är mestadels rökfria. 

Information för boende i Oy Granilla Ab (Sportvägen 10, Heikelsgränden 2, Jarl Hemmers gränd 1, Lindstedtsvägen 1, Keragränden 1, Trädgårdsvägen 2, Mätäskuja 2): Retta Asuntovuokraus.

En hyresbostad i Oy Granilla Ab ska i första hand sägas upp elektroniskt
på Retta Asuntovuokraus webbsida. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Det lönar sig att lämna in anmälan om uppsägning så tidigt som möjligt.

Bostäder på Brandkårsgränden 4 i Grankulla (Villa Viola)

Lediga hyresbostäder i flervåningshuset som blev klart i juli 2017 på Brandkårsgränden 4 nära servicecentret Villa Breda förmedlas av Retta Asuntovuokraus. Frågor om lediga bostäder kan riktas direkt till Retta, tfn 010 228 5555. Staden har möjlighet att påverka valet av hyresgäster. Bostäderna ligger nära servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla.

Disponenttjänster och fastighetsskötsel

(Sportvägen 10, Heikelsgränden 2, Jarl Hemmers gränd 1, Lindstedtsvägen 1, Keragränden 1, Trädgårdsvägen 2, Mätäskuja 2, Lippajärventie 1)

Retta Management (disponent)
Kundtjänst 010 228 5000
må-tor kl. 8.30-16.00, fre kl. 9-16
asiakaspalvelu.rm@retta.fi
PB 3000 (Gjuterivägen 9-11), 00380 Helsingfors

Hyresbetalningar
Kundtjänst 010 228 70 90
må-fre kl. 9-15

Alltime Kiinteistöpalvelut Oy (felanmälan, fastighetsservice, bastuturer, parkeringsplatser)
Kundtjänst 010 583 7070 (jour 24/7)
Bostädernas felanmälan och serviceförfrågan: alltime.fi – Asukkaiden huoltopyynnöt
helsinki@alltime.fi
Stackvägen 2, 01660 Vanda

Turvatalo – Tapiolan Yleishuolto Oy (hämtning och lämnande av nycklar)
Kundtjänst 09 413 166 00 (Växel och jour 24/7)
Öppettider: Vardagar 8–16, lördag–söndag: stängt
Gårdsbrinken 1 C, 02240

HOAS sköter disponenttjänsterna och fastighetsskötseln för bostäderna på Juusvägen 5

Kundservice 09 549 900
må kl. 10-16, ti-to kl. 12-16 och fr kl. 10-16

Gör felanmälan gällande bostaden, fastigheten och gårdsområdet med MyHoas-tjänsten på Hoas webbplats.