De som bor i hyrelsbostad i Grankulla kan få bostadsrådgivning. Bostadsrådgivaren hjälper och ger råd i ett så tidigt skede som möjligt i ärenden och frågor som gäller boende, till exempel

  • hur du ansöker om en hyresbostad
  • utmaningar med hyresbetalningarna
  • störningar som har med boende att göra
  • ärenden som hänför sig till vanvård av lägenheten
  • vräkning
  • övriga frågor om boende.

Genom att förebygga boendeproblem och ge råd i boendefrågor vill boenderådgivningen försöka säkerställa att hyresgästen kan bo kvar i sin lägenhet.

Kontakta oss

Nina Reis

Bostadsrådgivare

Integrationskoordinator

Organisation
Stadskansliet

Bostadsbidrag

Låginkomsttagare kan ansöka om bostadsbidrag för att täcka en del av boendekostnaderna. Bostadsbidragen finansieras av staten och kan sökas hos Folkpensionsanstalten (FPA). FPA har hand om följande former av bostadsbidrag:

  • allmänt bostadsbidrag
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • bostadstillägg för studerande
  • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd