Bra kost, att njuta av mat, trevliga måltider och möjligheter att äta tillsammans stöder hemmaboende och ett självständigt liv. Anhöriga och vårdgivare behöver också tillförlitlig information om näring och praktiska instruktioner om vad de ska göra om deras anhörigas matförsämring försämras.

Nationell portal för kost och näring

En nationell portal med tillförlitlig information om kost och näring har publicerats för äldre och deras anhöriga. Portalen är en del av statens näringsdelegations projekt “Livskraft på äldre dar – kostrekommendation för äldre personer”.

Projektet är en del av det nationella åldersprogrammet. Målet med portalen är att förbättra de äldres kost genom att öka informationen om hälsofrämjande näring och dess betydelse.