Hyvä ravitsemus, ruoasta nauttiminen, miellyttävät ruokailuhetket sekä yhdessä syömisen mahdollisuudet tukevat ikääntyneen kotona asumista ja itsenäistä elämää. Myös omaiset ja omaishoitajat tarvitsevat luotettavaa tietoa läheisensä ravitsemuksesta ja käytännöllisiä ohjeita siitä, mitä tehdä, jos omaisen syöminen heikkenee.

Kansallinen ravitsemusportaali

Ikääntyneille ja heidän läheisilleen on julkaistu valtakunnallinen ravitsemusportaali, johon on koottu luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Ravitsemusportaali on osa valtion ravitsemusneuvottelukunnan hanketta ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön”. 

Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Portaalin tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.