Delta och påverka

Med påverkan avses kommuninvånarnas deltagande i skötseln av gemensamma ärenden. Det är ytterst viktigt att invånarna deltar i utvecklingen av den kommunala verksamheten och i den diskussion som förs om denna.

På de här sidorna får du information om olika sätt att påverka kommunens verksamhet.

Du kan ge oss respons, komma med invånarinitiativ eller delta i diskussionen.


Frågor och respons

Om Du har några frågor eller åsikter eller om Du annars vill kontakta Grankulla stad och ge respons, fyll i blanketten här nedan.

*) Obligatoriska fält

Blanketten samlar dina personuppgifter för att möjliggöra kundbetjäning.