Tillbaka till aktuellt
25.1.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

Den politiska strejken som fackförbunden utlyst nästa onsdag och torsdag inverkar också på småbarnspedagogiken och daghemmens öppettider i Grankulla.

– Då strejken pågår är tillgången till service inom småbarnspedagogiken liten eller obefintlig, säger stadens chef för småbarnsfostran Annika Hiitola i sitt meddelande till föräldrarna.

Staden försöker ändå att ordna service inom småbarnspedagogik i den utsträckning det är möjligt med den personal som arbetar. Det är dock svårt att på förhand bedöma tillgången av service inom småbarnspedagogiken. Enheterna vet inte på förhand hur mycket personal som är på plats på onsdag och torsdag.

Därför uppmanar staden familjerna att vara beredda på att den för barnet reserverade platsen inom småbarnspedagogiken inte kan användas. Också dagens meny kan skilja sig från det som tidigare meddelats. Förskoleundervisning ordnas för de barn som är närvarande enligt tillgången till personal.

Två daghem håller öppet under strejktiden 31.1-1.12
1. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken även för daghemmet Grankottens och Förskolans barn erbjuds i Kasabergets daghem.
2. Tammikummun päiväkoti erbjuder småbarnspedagogik på finska.

Enheterna är öppna kl. 8-16. Den öppna familjeverksamheten är dock stängd de båda dagarna. Staden påminner familjerna att ta med barnets personliga saker, såsom byteskläder, blöjor mm.

Gottgörelse för klientavgiften
De familjer som på förhand meddelar om sitt barns frånvaro från småbarnspedagogiken under arbetsnedläggelsen får gottgörelse från klientavgiften inom småbarnspedagogiken. Frånvaron ska meddelas senast 30.1. klockan 12 per e-post till ledaren för den egna enheten. Om barnet måste nekas att komma till daghemmet på grund av för lite personal kan den dagen gottgöras.

Tilläggsinformation fås av chefen för den egna enheten, av servicehandledaren inom småbarnspedagogik och av chefen för småbarnspedagogik.