Tillbaka till aktuellt
4.11.2021

Vi vill tacka alla som deltog och svarade på strategienkäten förra veckan. Målet med enkäten var att få höra Grankullabornas åsikter om centrala frågor gällande Grankulla och strategin, och få möjlighet till att påverka hur staden prioriterar sin verksamhet under de kommande åren.

Sammanlagt 363 Grankullabor deltog i enkäten, och 9 788 svarsjämförelser gjordes. Vi fick sammanlagt in 530 egna svar.

Som ett resultat av deltagandet i enkäten har vi nu fått en gemensam bild över strategifrågorna. Nedan hittar du de tre mest valda svaren för varje fråga. Vi kommer utnyttja resultaten i fullmäktiges seminarier och strategins prioriteringar.

1. Viktigaste målen för att utveckla stadsstrukturen och stärka Grankullas identitet

 1. Småstadskänsla
 2. Se till att servicen i stadens centrum bibehålls, möjliggöra småföretagsamhet.
 3. Inte bygga för tätt, tomtarna skall inte vara för små och grannarna för nära. Naturområden skall behållas

2. Viktigaste sätten att främja hållbar utveckling i Grankulla

 1. Miljövänlighet och energieffektivitet tas i beaktande vid stadens anskaffningar
 2. Främja att folk rör sig till fots
 3. Modiga lösningar inom energiproduktionen.

3. Viktigaste målen för förebyggande verksamhet i anslutning till Grankullabornas välmående

 1. Satsa på ungdomsgården när den öppnar igen. Flere och aktivare vuxna på plats
 2. Ge möjlighet till mångsidiga fritidssysselsättningar
 3. Utveckla förebyggande hälsovårdstjänster (rådgivning, uppsökande ungdomsarbete, skolhälsovård och elevvård)

4. Trevligaste sätten att delta i stadens verksamhet

 1. Frivilligverksamheten
 2. Granidagen är ett trevligt koncept. En höst- och en julmarknad på det nya torget kunde också vara trevligt
 3. Diskussionskvällar för invånare

5. Grankullas främsta styrkor

 1. Trygg, trivsam och naturnära
 2. Trivsam boende- och livsmiljö
 3. Byandan

6. Främsta målen i arbetet med att utveckla Grankulla

 1. Säkra basservice av hög kvalitet
 2. Utnyttja lokalernas mångsidighet och möjligheter
 3. Få hälsocentralen att fungera!


Utgående från enkätens resultat kom Grankullabornas viktigaste mål inte som en överraskning. I svaren kan man tydligt se vissa gemensamma teman och en s.k. röd tråd. Grankullaborna uppskattar närheten till naturen, god och tillgänglig service, trygghet och gemenskap. Resultatet av undersökningen ger fullmäktige goda förutsättningar för att uppdatera strategin.

Vi genomför en uppföljande enkät i början av 2022, där du får kommentera utkastet till strategin. Vi informerar mer om det senare. Målet är att stadens nya strategi godkänns i fullmäktige i mars.