Takaisin ajankohtaisiin
4.11.2021

Haluamme kiittää kaikkia, jotka osallistuivat ja vastasivat strategiakyselyyn viime viikolla. Kyselyn tavoitteena oli kuulla kauniaislaisten mielipiteet keskeisistä Kauniaisiin ja strategiaan liittyvistä asioista, ja myös vaikuttaa mihin Kauniainen painottaa toimintaansa tulevina vuosina. 

Yhteensä 363 kuntalaista osallistui kyselyyn, ja 9 788 parivertailuja tehtiin. Omia vastausehdotuksia lähetettiin yhteensä 530.

Osallistumisen tuloksena meillä on nyt tiedossa yhteisesti luotu näkemys strategiakysymyksiin. Alla löydät kaikkien kysymysten kolme eniten valittua vastausta. Tulemme hyödyntämään kyselyn tuloksia valtuuston seminaareissa ja strategian painopisteiden valinnassa.

1. Tärkeimmät tavoitteet kaupunkirakennetta kehitettäessä Kauniaisten identiteettiä vahvistaen

 1. Luonnonläheisyyden säilyttäminen
 2. Turvallinen ympäristö
 3. Kaupunki huolehtimaan, että talot on rakentamisen jälkeen hoidettava loppuun määräajassa ja alue siistiksi.

2. Tärkeimmät kestävän kehityksen edistämisen keinot Kauniaisissa

 1. Palveluiden saatavuus läheltä. Elävä keskusta, jolloin ei tarvitse lähteä kauemmas ostoksille ja palveluita hankkimaan. Kävelyetäisyydellä.
 2. Joukkoliikenne pidettävä sujuvana
 3. Yhteisöllisyys, osallistuminen, mahdollisimman hyvät paikalliset palvelut

3. Tärkeimmät kauniaislaisten hyvinvointiin liittyvään ennaltaehkäisevään toimintaan liittyvät tavoitteet

 1. Varhainen puuttuminen, matalan kynnyksen palvelut, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen panostaminen, omat hyvät terveyspalvelut
 2. Toimivien lähipalvelujen (terveysasema, neuvola, päiväkodit, koulut) turvaaminen.
 3. Sekä ennaltaehkäisevä nuorisotyö että matalan kynnyksen terveyspalvelut joihin pääsisi nopeasti

4. Mieluisimpia tapoja osallistua kaupungin toimintaan

 1. Kyselyihin vastaaminen
 2. Äänestys, talkoot, yhteisöllisyys
 3. Pienen kunnan etu on matalan kynnyksen osallistuminen, helppo yhteys päättäjiin. Säilytetään se. Kaupungin aktiivisuus Facebookissa hyvä.

5. Kauniaisten tärkeimmät vahvuudet

 1. Kaunis luonto ja viheralueet, viihtyisyys, turvallisuus, kulkuyhteydet, oma uimahalli <3, Gallträsk, hyvät palvelut
 2. Alhaisesta veroasteesta huolimatta toimivat ja kattavat peruspalvelut joissa keskitytty olennaiseen. Ympäristö siisti ja viihtyisä
 3. Erinomaiset palvelut, hyvät päiväkodit ja koulut.

6. Tärkeimmät tavoitteet Kauniaisten kehittämisessä

 1. Säilyttää Kauniainen hyvinvoivana, huolehtivana ja erinomaiset asumisolot ja palvelut tarjoavana kaupunkina.
 2. Itsenäisenä pysyminen
 3. Turvata nykyinen asema hyvinvoivana kuntana soteuudistuksen jälkeen.

Kauniaislaisille tulosten perusteella kaikkein tärkeimmät tavoitteet eivät pääsääntöisesti tulleet yllätyksenä. Vastauksissa on selkeästi tunnistettavissa tiettyjä yhteisiä teemoja ja ns. punainen lanka. Kauniaislaiset arvostavat luonnonläheisyyttä, hyviä ja saavutettavia palveluita, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kyselyn tulokset antavat valtuustolle erittäin hyvät eväät strategian päivittämiseen.   

Teemme jatkokyselyn vuoden 2022 alussa, jossa voit kommentoida strategialuonnosta. Tiedotamme kyselystä lisää myöhemmin. Tavoitteena on, että kaupungin uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa maaliskuussa.